burger

afbeelding

Het succes van de actiegroep Ringland, die de Antwerpse ring wil overkappen, lijkt nu ook doorgedrongen tot de politiek.

Al zijn er ook nog partijen die vinden dat blijven actie voeren alleen maar voor nog meer vertraging zorgt in het Antwerpse mobiliteitsverhaal.

Over de invloed van de burger op het beleid van de politici, ging het vanochtend in Wakker op Zondag. Een impressie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Week van de stad’ gaat aan Antwerpen voorbij

Grootste stad van Vlaanderen grote afwezige in Canvas-reeks

(nvdr: deze uitzending ging helemaal niet voorbij aan Antwerpen, een stad is immers meer dan haar politici alleen. Ook burgers maken de stad. Dat is net waar deze uitzending over ging: participatie, betrokkenheid... heel goed weergegeven door al deze mensen. Het ging immers over hoe we een stad kunnen veranderen en vooral wie daarover moet kunnen meepraten.)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Opgelet iedereen, laat je niet in de war brengen door de informatie op de websites van de overheid. Inmiddels geeft men bij de Vlaamse administratie, die het openbaar onderzoek organiseert, de actiegroepen gelijk. 'Het is juist dat er tijdens het Openbaar Onderzoek over alle aspecten van het GRUP bezwaren ingediend kunnen worden', stelt Mie Van den Kerchove van Ruimte Vlaanderen. Dus ook over het tracé.