burgerparticipatie

 

Het wordt als burger moeilijker om bij een rechter protest aan te tekenen tegen een project als Uplace of Oosterweel. Het kan alleen nog als je ook tijdens het openbaar onderzoek - het moment waarop de aanvraag tot vergunning bekend wordt gemaakt - een “gemotiveerd standpunt, opmerking, of bezwaar” indient, zo bericht De Standaard maandag. Nu gebeurt het vaak dat burgers of actiegroepen pas naar de rechter trekken als de vergunning al afgeleverd is, met soms jarenlange procedures tot gevolg.

 

Antwerpen is een nieuwe burgerbeweging rijker. Met Plan A wil een groep bewoners zoveel mogelijk ideeën voor een leefbare, duurzame en menselijke stad verzamelen om die aan het volgende stadsbestuur aan te bieden. Maar kan de organisatie het verschil maken?

"Met zoveel mogelijk mensen een wervend antwoord zoeken op de vele dringende uitdagingen voor Antwerpen die elke dag meer voelbaar worden, dat is het opzet", zegt Wietse Vermeulen, een van de oprichters van Plan A.

Burgerbeweging wil oplossingen bieden voor stadsproblemen 

Plan A is de naam van een nieuwe burgerbeweging in Antwerpen. Een jaar lang verzamelen ze ideeën voor de stad die worden gebundeld in een pact. “We willen de stad mee in handen nemen”, zeggen de initiatiefnemers. “Dat gaan we symbolisch doen door met 10.000 mensen de stad te omarmen.”
 

Hebben Vlaanderen en de Vlaamse overheden zich sinds het Oosterweelakkoord bekeerd tot de burgerparticipatie? Veel opiniemakers en de kopstukken van de Antwerpse burgerbewegingen vinden het akkoord op dat vlak een doorbraak, maar dat is voorbarig. Oosterweel is een grote, dikke zwaluw, maar de participatielente is nog niet aangebroken. De wakkere burger zal die lente zelf moeten afdwingen.

‘Het primaat van de politiek is deze week full face doorbroken is. Het historische aan de foto’s die woensdag gemaakt werden, is dat politici en burgers elkaar de hand drukten. De plaats van de burgerbewegingen in dit verhaal, het aanduiden van een intendant... er zijn, aldus Manu Claeys, begrippen en procedures gelanceerd die nooit meer zullen verdwijnen.

 

Manu Claeys, de vader van het verzet tegen Oosterweel

Twaalf jaar van zijn leven gaf schrijver Manu Claeys aan de strijd tegen Oosterweel. Vandaag haalt hij de trofee binnen. ‘Ik voel me een beetje als de oude adel: wat een voorrecht om al die tijd belangeloos met iets bezig te zijn.’

 

Opluchting. Fierheid. Daags na het compromis over de Antwerpse Ring is dat het sentiment ten huize Claeys. Op de tafel staan bloemen. Er liggen kaartjes met gelukwensen. Voor ons zit een man te glimmen van trots.

Pages