burgers

U zal het zich herinneren: een aantal mensen probeerde een tijdje geleden samen de Antwerpse politietoren 'Den Oudaan' te kopen om hem te ontwikkelen op zo'n manier dat de stad er beter van wordt.

Het lukte uiteindelijk niet, maar de ervaring vormde wel de basis van verder onderzoek naar coöperatieve vormen van vastgoedontwikkeling. In DeSingel loopt dezer dagen een tentoonstelling over het gegeven, en vanavond komen experten uit het buitenland hun ervaringen delen.
 

3 over zeven 
Patrick De Groote, coördinator van de Zomer van Antwerpen


Ik merk veel onvrede bij de mensen. De kloof en het wantrouwen tussen de burger en de politiek lijken groter dan ooit. Niet alleen hier, ook elders in Europa. Er zijn de grote stakingen in Frankrijk, en ook in Griekenland en Spanje blijft het rumoerig. Uit al die acties kan je afleiden dat de mensen niet meer geloven in degenen die verondersteld worden het land te leiden.

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) zit vrijdag samen met 42 vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit de Antwerpse regio. Samen bekijken ze de oprichting van een vervoersregio. Zo'n samenwerking moet zorgen voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer in de hele regio.

Groen steunt het initiatief. “Het verkeer in en rond Antwerpen draait volledig in de soep”, zeggen Wouter Van Besien en Ingrid Pira, Groen-fractieleiders in respectievelijk Antwerpen en Mortsel. “Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Niemand is gebaat bij een boksmatch tussen de stad en de rand.”

Experts verbolgen over oproep Galant

Adviezen om verkeersveiligheid te verhogen “al lang beschikbaar”

“Een blamage voor de studies en onderzoeken”, noemen experts de noodkreet richting burgers van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). “Het ontbreekt haar gewoon aan moed.” Ze liggen zomaar op tafel, zeggen de experts. “Plannen en voorstellen waarvan we wéten dat ze een impact zullen hebben”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. Maar die worden niet in de praktijk gebracht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit cijfers vrijgegeven door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois, blijkt dat 55 van de 308 burgemeesters vroegtijdig zijn opgestapt tijdens de huidige regeerperiode. Die vaststelling leidde de voorbije week tot een debat over de toegenomen mondigheid van burgers. Bestuurders zouden ontmoedigd raken door grove mails en scheldpartijen, door kiezers die te assertief zijn geworden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

U kon gedurende dertig dagen het dossier inkijken en opmerkingen geven. Het kennisgevingsdossier met bijhorende kaartenbundel  lag ter inzage van 16 november 2011 tot en met 16 december 2011.

Tot dan kon iedereen zijn opmerkingen en aanvullingen insturen naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.