Chemkar

In street canyons (smalle straten omgeven door hoge gebouwen) zijn de concentraties fijn stof (PM10) hoger dan verwacht. We benaderen er de Europese grenswaarden. Dit heeft vooral te maken met het opwaaien van bodemstof door verkeer, slijtage van voertuigen en wegdek en de mindere verdunning van de uitlaatgassen. Dat blijkt uit de vijfde Chemkar studie van de VMM.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) in de stad zijn in hogere concentraties aanwezig langs bepaalde invalswegen en vooral in ‘street canyons’. In deze smalle straten omgeven door hoge gebouwen overschrijden we vrijwel zeker de Europese grenswaarden. De opvallende hoeveelheid opwaaiend bodemstof door verkeer en de mindere verdunning van uitlaatgassen zorgen voor hoge concentraties.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verbranding van hout in kachels en open haarden is schadelijk voor de luchtkwaliteit. Dat besluit de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) op basis van een eerste grootschalige studie naar de bijdrage van houtverbranding aan de concentratie van fijn stof in Vlaanderen.

De studie naar het effect van houtverbranding maakt deel uit van een onderzoek naar de samenstelling van fijn stof dat de VMM vorig jaar voor de derde keer heeft uitgevoerd. Fijn stof, met name PM 10, draagt in grote mate bij tot luchtvervuiling en is schadelijk voor de gezondheid.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Resultaten tweede grootschalige onderzoek naar samenstelling fijn stof bekend

Met het nieuwe rapport Chemkar PM 10 ‘hotspots’: Chemische karakterisatie van fijn stof in Vlaanderen 2008-2009 stelt de VMM de resultaten van het tweede grootschalige onderzoek naar de samenstelling van fijn stof voor. Daarvoor werd een jaar lang gemeten op drie achtergrondlocaties en op zes hotspots. Op dergelijke hotspots wordt de Europese daggrenswaarde voor fijn stof vaak overschreden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit rapport bevat de resultaten van het Chemkar PM10 'hotspots' project, waarbij gedurende een heel jaar lang, om de 6 dagen, op 9 plaatsen in Vlaanderen fijn stof (PM10) werd bemonsterd en vervolgens chemisch gekarakteriseerd. De bestudeerde meetplaatsen waren de zes hotspots Roeselare, Oostrozebeke, Zwevegem, Evergem, Zwijndrecht en Borgerhout en de drie achtergrondlocaties Moerkerke, Aarschot en Retie.