CO2-uitstoot

2030 is nu  

Na de beloftes op de klimaattop van Parijs eind 2015 en de Vlaamse klimaattop vorig jaar, moet 2017 het jaar van de actie worden. De Standaard onderzoekt daarom dit jaar met welke maatregelen we onze planeet leefbaar willen houden. Als we de klimaatdoelstellingen van 2030 (40% minder CO2-uitstoot) willen halen moeten we in alle sectoren fossiele brandstof vervangen door schone energie. We bekijken hoe de overheid, het bedrijfsleven en wijzelf het verschil kunnen maken. Vandaag deel 2: windmolens.

afbeelding

Sinds De Lijn Vlaams-Brabant in maart 2014 door middel van een toestel in bussen de rijstijl van haar circa duizend chauffeurs opvolgt, is het percentage chauffeurs met een goede ecoscore (kleiner dan 25 op een schaal van 0 tot 100) gestegen van 37 tot 53. Dat heeft Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, dinsdagmiddag in Leuven bekendgemaakt.

afbeelding

 Volgens nieuwe cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum zorgt de realisatie van de R11bis tegen 2020 voor een toename van het lokale verkeer van 65 procent. "Een aanslag op de leefbaarheid", klinkt het bij milieuschepen Steve D'Hulster (sp.a).

 De plannen van de R11bis, die volgens het Masterplan 2020 een nieuwe verbindingsweg moet zijn tussen de E19 en het knooppunt aan de E313, konden in Mortsel bij maar weinig betrokkenen op bijval rekenen. Noch vanuit politieke hoek, noch in het kamp van de omwonenden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na het stoppen van een beloning blijven automobilisten de spits op grote schaal mijden. 80% van de spitsmijdingen blijft na één jaar zonder beloning nog steeds behouden.
 
Dat staat in het onderzoeksrapport dat is verschenen over Spitsvrij, het spitsmijden project voor de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. Het is voor het eerst dat een lange-termijneffect van deze omvang is vastgesteld bij een spitsmijdenproject.
 
10% van alle 60.000 frequente autoforensen in de regio deed mee aan het project.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaming gebruikt steeds meer groene technologieën, maar anders gaan leven heeft hij niet over voor het milieu.

De Vlaming rijdt met steeds energiezuinigere wagens, die almaar minder fijn stof of CO2 uitstoten. Maar ze rijden er ook meer mee dan vroeger. Het aantal gereden kilometers is de voorbije jaren sneller gestegen dan het bevolkingsaantal.

Net zo daalde de hoeveelheid restafval die de Vlaming aanbiedt aan de vuilniskar, tussen 2000 en 2011 met liefst 41 kilogram. Maar het totale aanbod aan huishoudelijk afval is tegelijk niet gedaald.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuwe auto's verbruiken gemiddeld een kwart meer brandstof en stoten dus ook flink meer CO2 uit dan fabrikanten beweren. Dat staat in een rapport van de ngo International Council on Clean Transportation (ICCT), die de laboratoriumwaarden van de belangrijkste Europese en Amerikaanse constructeurs met de werkelijke waarden vergeleek.

In 2001 bedroeg de gemiddelde afwijking tussen de waarden van de autoproducenten en de werkelijke waarden nog 11 procent, in 2011 steeg het verschil tot 25 procent.

Pages