CO2-uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Diesels in bedrijfswagenpark wegen op luchtkwaliteit

 

De studies die de schade van dieseluitlaatgassen voor mens en milieu aantonen, stapelen zich op. Toch stuurt de federale fiscaliteit nog altijd richting diesels in het bedrijfswagenpark. Vlaanderen toont nú al aan dat het anders kan. Een vergroende voertuigfiscaliteit moet niet enkel naar zuinige wagens sturen, maar moet ook voor minder luchtvervuiling zorgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verwoestende stormen met dodelijke slachtoffers, huizen in puin, zinderende hittegolven, vernietigende bosbranden, extreme wintertemperaturen, droogtes, overstromingen en zelfs sneeuwstormen in de woestijn. Dat is de harde realiteit van het weer vandaag, en niet langer een toekomstvoorspelling. En het zal alleen maar erger worden als we zo verslingerd blijven aan fossiele brandstoffen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pendelaars vanuit het oosten van Brabant in de toekomst vlotter in Brussel zullen geraken, blijft voer voor discussie. Een Leuvens onderzoek van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu naar de impact van de verbreding van de ring rond Brussel wijst op schadelijke effecten voor het milieu.

De Vlaamse regering buigt zich al geruime tijd over het fileprobleem op de ring rond Brussel (R0) en zal binnenkort bepalen hoe ze dat probleem wil oplossen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als het van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu afhangt, dan moet er geen extra wegcapaciteit gecreëerd worden op de Antwerpse ring.

Volgens de organisaties zal de Oosterweelverbinding alleen maar voor een hogere CO2-uitstoot zorgen. "En dat terwijl de CO2-uitstoot van ons land net met 21 procent naar beneden moet", klinkt het bij de milieuactivisten.

Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu gaven studiebureau Transport & Mobility Leuven de opdracht om de effecten van de uitbreiding van de Antwerpse ring op het milieu te bestuderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer rijstroken op Brusselse Ring en de nieuwe Oosterweelverbinding zijn een ramp voor het klimaat, volgens Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu. Ze zijn niet verzoenbaar met de doelstellingen voor een verantwoord klimaatbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Ondertussen blijven alternatieve maatregelen hangen bij lege intentieverklaringen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Grote investeringen in weginfrastructuur zoals een bredere Brusselse ring of de Oosterweelverbinding in Antwerpen staan haaks op de Europese klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace.

De komende weken worden cruciaal voor het Vlaamse beleid op het vlak van klimaat en infrastructuur. De regering moet beslissingen nemen over het klimaatplan 2013 - 2020 en over extra rijstroken op de Brusselse ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Doorzetten met het verbreden van de Ring zonder begeleidende maatregelen kan de CO2-uitstoot met meer dan 10 procent de hoogte in jagen. Dat zeggen milieuverenigingen Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu. “Als de Vlaamse regering de Europese klimaatdoelstellingen wil halen, is een verbreding een zeer slecht idee.”

.De milieuverenigingen baseren zich daarvoor op een studie die ze bestelden bij het bureau Transport & Mobility Leuven.

De EU stelt als doel om de globale CO2-uitstoot tegen 2020 met 30 procent naar beneden te halen. 

Pages