CO2-uitstoot

afbeelding

 Volgens nieuwe cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum zorgt de realisatie van de R11bis tegen 2020 voor een toename van het lokale verkeer van 65 procent. "Een aanslag op de leefbaarheid", klinkt het bij milieuschepen Steve D'Hulster (sp.a).

 De plannen van de R11bis, die volgens het Masterplan 2020 een nieuwe verbindingsweg moet zijn tussen de E19 en het knooppunt aan de E313, konden in Mortsel bij maar weinig betrokkenen op bijval rekenen. Noch vanuit politieke hoek, noch in het kamp van de omwonenden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na het stoppen van een beloning blijven automobilisten de spits op grote schaal mijden. 80% van de spitsmijdingen blijft na één jaar zonder beloning nog steeds behouden.
 
Dat staat in het onderzoeksrapport dat is verschenen over Spitsvrij, het spitsmijden project voor de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. Het is voor het eerst dat een lange-termijneffect van deze omvang is vastgesteld bij een spitsmijdenproject.
 
10% van alle 60.000 frequente autoforensen in de regio deed mee aan het project.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Amerikaanse regering gaat nieuwe regels invoeren om de CO2-uitstoot fors terug te dringen.

De Amerikaanse regering gaat nieuwe regels invoeren om de CO2-uitstoot tegen 2030 met eenderde te reduceren, zo melden Amerikaanse media.

Op vraag van president Barack Obama zal het Amerikaanse Milieubeschermingsagentschap EPA een plan voorstellen. Daarin staat onder meer dat kerncentrales, tegen 2030, 30 procent minder CO2 uitstoten dan in 2005. De nieuwe regels zouden volgend jaar ingaan.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaming gebruikt steeds meer groene technologieën, maar anders gaan leven heeft hij niet over voor het milieu.

De Vlaming rijdt met steeds energiezuinigere wagens, die almaar minder fijn stof of CO2 uitstoten. Maar ze rijden er ook meer mee dan vroeger. Het aantal gereden kilometers is de voorbije jaren sneller gestegen dan het bevolkingsaantal.

Net zo daalde de hoeveelheid restafval die de Vlaming aanbiedt aan de vuilniskar, tussen 2000 en 2011 met liefst 41 kilogram. Maar het totale aanbod aan huishoudelijk afval is tegelijk niet gedaald.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuwe auto's verbruiken gemiddeld een kwart meer brandstof en stoten dus ook flink meer CO2 uit dan fabrikanten beweren. Dat staat in een rapport van de ngo International Council on Clean Transportation (ICCT), die de laboratoriumwaarden van de belangrijkste Europese en Amerikaanse constructeurs met de werkelijke waarden vergeleek.

In 2001 bedroeg de gemiddelde afwijking tussen de waarden van de autoproducenten en de werkelijke waarden nog 11 procent, in 2011 steeg het verschil tot 25 procent.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Diesels in bedrijfswagenpark wegen op luchtkwaliteit

 

De studies die de schade van dieseluitlaatgassen voor mens en milieu aantonen, stapelen zich op. Toch stuurt de federale fiscaliteit nog altijd richting diesels in het bedrijfswagenpark. Vlaanderen toont nú al aan dat het anders kan. Een vergroende voertuigfiscaliteit moet niet enkel naar zuinige wagens sturen, maar moet ook voor minder luchtvervuiling zorgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verwoestende stormen met dodelijke slachtoffers, huizen in puin, zinderende hittegolven, vernietigende bosbranden, extreme wintertemperaturen, droogtes, overstromingen en zelfs sneeuwstormen in de woestijn. Dat is de harde realiteit van het weer vandaag, en niet langer een toekomstvoorspelling. En het zal alleen maar erger worden als we zo verslingerd blijven aan fossiele brandstoffen.

Pages