CO2-uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Naar aanleiding van het vorige artikel hernemen we even een interview met professor Wily Miermans (nvdr) uit Autofans.

"We beseffen te weinig dat België achterloopt als het op het groene denken aan komt," stelt professor Willy Miermans, socioloog en hoofd van het Instituut voor Verkeerskunde aan de Limburgse Universiteit (LUC) in Diepenbeek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ja,  Greenpeace zit achter de nota 'Capital Solutions for Brussels'. Deze studie van het fictieve consultancybureau Garvida+ over de bereikbaarheid van Brussel en de Vlaamse Rand deed flink wat stof opwaaien in de media. Met deze hoax eisen we aandacht voor de impact die het totaalplaatje van de bestaande plannen kan hebben op de leefbaarheid van de Brusselse regio.


De Brusselse ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Strenge emissienormen voor auto’s en bestelwagens maken risicovolle olieontginning in 2030 nagenoeg overbodig. Daarnaast zorgen strenge CO2-emissienormen in de EU ook  voor 42 miljard  besparing op de import van ruwe olie. Dit komt overeen met een besparing van 13% op het oliegebruik in de transportsector. Het onderzoeksbureau Transport & Environmental Policy Research (TERP) berekende dit in opdracht van Greenpeace.

Pages