CO2

Indien er geen versterking komt van het klimaatbeleid, overschreidt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken.

Zonder een structurele versterking van het klimaatbeleid overschrijdt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Vlaamse overheid die vandaag wordt voorgesteld op de eerste Vlaamse klimaattop.

Tags: 

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de Brusselse ring verbreden. Vorige week stelde hij zijn plannen voor: naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er twee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus. Die extra rijstroken zullen de files niet oplossen. Wat er wel zal volgen: meer verkeer, meer broeikasgassen, meer luchtvervuiling en meer lawaai.  

Bedrijven verdienen geld aan te veel toegekende rechten

Tussen 2008 en 2014 heeft de zware industrie in Europa 24 miljard euro verdiend aan de CO2-emissiehandel. Die verkregen ze doordat ze meer uitstootrechten kregen dan ze nodig hadden. En ondanks het feit dat de uitstootrechten gratis waren, rekenden ze die wel door aan de consument. De Bond Beter Leefmilieu spreekt van ‘buitensporige winsten’.

Zonder dat we het goed beseffen, bereikt zowat alles wat we kopen ons per schip. De containerschepen die onze gebruiksvoorwerpen leveren, vormen echter een bedreiging voor onze gezondheid en die van het klimaat. Immers: zeventien containerschepen stoten per jaar net zoveel zwavel uit als alle auto’s op aarde. Ook: een cruiseschip stoot per dag evenveel roet uit als 1 miljoen auto’s. En dan hebben we het nog niet over de klimaatopwarming.

 Jonathan Lambregs

Tags: 

Uit testen die de VRT heeft laten uitvoeren, blijkt dat twee Zafira Tourers met een 1.6-dieselmotor van het jaar 2014 te veel stikstofoxide uitstootten. Ze overschreden de Europese norm vijf en zelfs negen keer. Wat is het probleem precies met die stikstofoxides? En vier andere vragen over uitstoot en testen voor u op een rij.

Tags: 

We moeten ons door de opkomst van elektrische en zelfrijdende auto's niet laten misleiden tot smart cities. Pleidooi voor de herwaardering van het onderweg zijn en de moeite die daarbij hoort.

Tags: 

De burger wil het. Bedrijfsleiders willen het. De wetenschappers willen het. Maar onze politici kunnen het niet. Ons land zal op de milieuconferentie in Parijs een zeer belabberde indruk maken. We zijn geen ‘failed state’, aldus eerste minister Michel deze week in het parlement. Maar hoe meer ‘failed’ kun je zijn op gebied van milieu.

Tags: 

The government should consider a scrappage scheme for diesel cars to get polluting vehicles off the streets of England’s cities, where they contribute to tens of thousands of premature deaths every year, according to an influential committee of MPs.

The call echoes a proposal from London Mayor Boris Johnson who has suggested up to £2,000 per car could be paid to get 150,000 diesels off the capital’s roads.

Pages