CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen zal tussen 2013 en 2020 zo'n 24 miljoen ton broeikasgassen meer uitstoten dan de Europese doelstellingen. Veel kans op beterschap is er voorlopig niet.

Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van prognoses van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Volgens die studie zal de uitstoot vanaf volgend jaar tot en met 2020 niet meer dalen.

Uitstootrechten

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“In het debat over de bedrijfswagens proberen de autofederaties Febiac, Federauto en Renta vandaag opnieuw te bewijzen dat water bergop  stroomt. Het gebruik van een bedrijfswagen is volgens deze autosectorfederaties goedkoper dan een particuliere wagen, maar toch zou het niet tot meergebruik leiden en zelfs een positief effect hebben op het leefmilieu. Dat is een compleet foutieve conclusie.  Het tegendeel is al lang bewezen. ”

Dat zegt Mathias Bienstman, beleidsmedewerker van Bond Beter Leefmilieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Parties to UNECE Air Pollution Convention approve new emission reduction commitments for main air pollutants by 2020

 

Today the Executive Body for the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP) concluded its thirtieth session, held from 30 April to 4 May 2012 in Geneva, adopting historic amendments to the Convention’s 1999 Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone (Gothenburg Protocol). 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ruim 9% van de mensen die vaak in de spits tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum rijdt, doet mee aan Spitsvrij. In de eerste zes maanden reden die ruim 40% minder in de spits. Dat betekent dat iedere dag 3.000 minder auto’s in de spits. Al met al leidt dat tot bijna 2% minder auto’s in de spits. De directe kosten daarvoor bedragen ca. €162.000 per maand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

European policies have eliminated the most visible and harmful effects of air pollution, but current rates of emissions still pose a threat to the environment and to human health. A new study has assessed the policy scope to make further environmental improvements by applying the GAINS (Greenhouse gas-Air pollution Interactions and Synergies) model.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem laat nog altijd te wensen over en in de lucht die we in Vlaanderen inademen, zitten vandaag meer kankerverwekkende stoffen dan in 2000. Dat gehalte neemt nog toe. Het zijn enkele conclusies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in haar nieuwste rapport, dat honderd milieu-indicatoren oplijst. Maar er zijn ook positieve tendensen.

 

Pages