CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ruim 9% van de mensen die vaak in de spits tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum rijdt, doet mee aan Spitsvrij. In de eerste zes maanden reden die ruim 40% minder in de spits. Dat betekent dat iedere dag 3.000 minder auto’s in de spits. Al met al leidt dat tot bijna 2% minder auto’s in de spits. De directe kosten daarvoor bedragen ca. €162.000 per maand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

European policies have eliminated the most visible and harmful effects of air pollution, but current rates of emissions still pose a threat to the environment and to human health. A new study has assessed the policy scope to make further environmental improvements by applying the GAINS (Greenhouse gas-Air pollution Interactions and Synergies) model.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem laat nog altijd te wensen over en in de lucht die we in Vlaanderen inademen, zitten vandaag meer kankerverwekkende stoffen dan in 2000. Dat gehalte neemt nog toe. Het zijn enkele conclusies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in haar nieuwste rapport, dat honderd milieu-indicatoren oplijst. Maar er zijn ook positieve tendensen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe pak je de mobiliteit van de megastad van de toekomst aan? De criminaliteit? Energie- en voedselbevoorrading? De besognes van de plaatselijke overheden zijn big business voor technologiebedrijven. Michael Littlejohn en Haydee Sheombar, twee tenoren van IBM, gidsen ons door hun 'Smarter Cities'.

 

Wat zijn Smarter Cities, 'slimmere steden', eigenlijk? Is het niet in de eerste plaats een project om softwarepakketten aan de man te brengen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de economische rubriek van De Standaard trok Stef Proost, transporteconoom van de KULeuven, op zaterdag 14 januari van leer tegen de ecopremie en tegen zuinige wagens. Dat er betere alternatieven zijn voor de ecopremie trekken we niet in twijfel. Maar zijn pleidooi voor een verbod op zuinige wagens vertrekt van een eenzijdige kosten-batenanalyse en raakt kant nog wal.

 

Pages