CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tussen de jaren 2000 en 2010 is de uitstoot van verontreinigde stoffen in de Antwerpse haven met meer dan 40 procent gedaald. Dat blijkt uit een bevraging die de werkgroep industrie van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland afnam bij 31 van de grootste industriële bedrijven uit de havenregio, inclusief de petrochemische cluster. De kentering kwam in een periode dat de economie sterk groeide.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2012 kan de kilometerkost voor mensen met een wagen met dieselmotor tot mogelijk 20 procent stijgen. Dat schrijft de krant De Zondag onder aanhaling van een berekening van de automobilistenbond VAB.

De belangrijkste oorzaken, aldus woordvoerder Maarten Matienko van de VAB, zijn het wegvallen van de ecopremie en de sterk gestegen dieselprijs. Tot eind vorig jaar gaf de federale overheid nog een korting van 3 tot 15 procent naargelang de CO2-uitstoot. En aan de pomp is de dieselprijs op een jaar tijd met 23,6 procent gestegen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Several carmakers need to make their fleets even more carbon-efficient in order to meet 2012 carbon dioxide (CO2) emissions target, according to updated data published today by the European Environment Agency (EEA). The data also show that almost all manufacturers must reduce emissions to meet 2015 targets under European legislation for new passenger cars, based on average CO2 emissions for each manufacturer.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bond Beter Leefmilieu (BBL) is blij dat minister Schauvliege een nieuw Vlaams klimaatfonds wil oprichten. Tegelijkertijd betreurt BBL dat Minister Joke Schauvlieghe vertrouwt op de internationale controle op de flexibiliteitsmechanismen. De minister gaat daardoor voorbij aan de kritiek van het rekenhof over de beperkte duurzaamheidscontrole op de verworven uitstootrechten.

Klimaatfonds

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische milieuorganisaties schreven een uitgebreide commentaar bij het regeerakkoord van de regering-Di Rupo. "Deze nieuwe regering is onvoldoende doordrongen van de noodzaak om onze economie en maatschappij duurzamer te maken. De milieuorganisaties vrezen dan ook dat de (weinige) positieve punten voor het leefmilieu in het regeerakkoord dode letter zullen blijven", klinkt het streng.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Net nu de wereld de CO2-uitstoot moet aanpakken, blijkt die met recordsprongen toe te nemen. In de voorbije twintig jaar is de hoeveelheid CO2 met de helft gestegen.

De resultaten van het nieuwe onderzoek werden niet toevallig bekendgemaakt op het ogenblik dat de hoofdonderhandelaars op de klimaatconferentie in Durban aankomen. Vorig jaar is de uitstoot door fossiele brandstoffen met 5,9 procent gestegen. Sinds 1990, het basisjaar voor de berekeningen in het Kyoto Protocol, is de uitstoot zo met liefst 49 procent toegenomen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

Pages