CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Te midden van alle onheilsberichten over de opwarming van het klimaat, is er soms ook goed nieuws. Zo blijken steden veel meer CO2, het belangrijkste broeikasgas, te kunnen absorberen dan gedacht. Dat ontdekten wetenschappers van de universiteit van Kent tijdens een onderzoek in het Britse Leicester. De bevindingen van de studie staan in Journal of Applied Ecology.

Ongeveer vier procent van het aardoppervlak wordt beschouwd als stedelijk gebied, een getal dat fors toeneemt terwijl de wereldbevolking aangroeit van zeven miljard dit jaar tot zo'n 9,5 miljard rond 2050.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Summary
1. Despite urbanization being a major driver of land-use change globally, there have been few attempts to quantify and map ecosystem service provision at a city-wide scale. One service that is an increasingly important feature of climate change mitigation policies, and with other potential benefits, is biological carbon storage.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Australië is van plan om de grootste industriële vervuilers te belasten. De regering van premier Julia Gillard hoopt zo het gebruik van hernieuwbare energie aan te moedigen en broeikasgassen terug te dringen.

Volgens het plan moeten de zwaarste vervuilers – bedrijven met een uitstoot van minstens 25.000 ton CO² per jaar – vanaf juli 2012 23 Australische dollar (zo’n 17 euro) per ton CO² betalen. Elk jaar stijgt de taks met 2,5 procent, bovenop de inflatie.

Het parlement moet het plan wel nog goedkeuren en de regering-Gillard heeft slechts één zetel op overschot.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2010 haalden de energie gerelateerde CO2 emissies een driest record. Ze stegen spectaculair in vergelijking met het crisisjaar 2009 en lagen zelfs 5% hoger dan het vorige record uit 2008, berekende de IEA. Het Internationaal Energie Agentschap komt met een verbluffende vaststelling: als we onder de grens van 2ºC opwarming willen blijven, moet de toename in de CO2 uitstoot de komende 9 jaar lager zijn dan die in het afgelopen jaar. Geen evidente opdracht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zolang dieselwagens bevoordeeld worden via accijnzen en de CO2-premie is het nodig om de aankoop ervan te ontmoedigen door er een hogere BIV (Belasting op in verkeerstelling) op te heffen. Zo kan je de verdere verdieselijking van ons wagenpark tegengaan. Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt dan ook de plannen van Minister Schauvliege om bij de BIV rekening te houden met zowel CO2 uitstoot als fijn stof en NOx.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar werd een record aan CO2 uitgestoten, zo blijkt uit cijfers van het IEA. In totaal ging er 30,6 gigaton de lucht in.

In 2009 nam de uitstoot even wat af. De crisis was de voornaamste oorzaak van die afname. Maar in 2010 krabbelde de economie weer op en dus werd er ook weer meer geproduceerd. Het gevolg: er werd vijf procent meer CO2 uitgestoten dan in het vorige recordjaar – 2008 – het geval was.

China
Met name China en India dragen hun steentje bij aan de stijging. Maar ook diverse ontwikkelde landen bliezen heel wat de lucht in.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verstikkend en ronduit smerig. Zeg je Nederland, dan zeg je bahvies-land. Zeker als je het over de luchtkwaliteit hebt. We zijn met zijn allen (vooral de dieselaars) zo vies dat we boetes moeten gaan betalen aan de Europese Unie. Nou, dan heb je het bont gemaakt! Nu gaat het niet om de CO2 waar de helden uit Den Haag zo dapper tegen strijden, de veel schadelijker NO2 en fijnstof geven problemen.

Pages