CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2010 haalden de energie gerelateerde CO2 emissies een driest record. Ze stegen spectaculair in vergelijking met het crisisjaar 2009 en lagen zelfs 5% hoger dan het vorige record uit 2008, berekende de IEA. Het Internationaal Energie Agentschap komt met een verbluffende vaststelling: als we onder de grens van 2ºC opwarming willen blijven, moet de toename in de CO2 uitstoot de komende 9 jaar lager zijn dan die in het afgelopen jaar. Geen evidente opdracht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zolang dieselwagens bevoordeeld worden via accijnzen en de CO2-premie is het nodig om de aankoop ervan te ontmoedigen door er een hogere BIV (Belasting op in verkeerstelling) op te heffen. Zo kan je de verdere verdieselijking van ons wagenpark tegengaan. Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt dan ook de plannen van Minister Schauvliege om bij de BIV rekening te houden met zowel CO2 uitstoot als fijn stof en NOx.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar werd een record aan CO2 uitgestoten, zo blijkt uit cijfers van het IEA. In totaal ging er 30,6 gigaton de lucht in.

In 2009 nam de uitstoot even wat af. De crisis was de voornaamste oorzaak van die afname. Maar in 2010 krabbelde de economie weer op en dus werd er ook weer meer geproduceerd. Het gevolg: er werd vijf procent meer CO2 uitgestoten dan in het vorige recordjaar – 2008 – het geval was.

China
Met name China en India dragen hun steentje bij aan de stijging. Maar ook diverse ontwikkelde landen bliezen heel wat de lucht in.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verstikkend en ronduit smerig. Zeg je Nederland, dan zeg je bahvies-land. Zeker als je het over de luchtkwaliteit hebt. We zijn met zijn allen (vooral de dieselaars) zo vies dat we boetes moeten gaan betalen aan de Europese Unie. Nou, dan heb je het bont gemaakt! Nu gaat het niet om de CO2 waar de helden uit Den Haag zo dapper tegen strijden, de veel schadelijker NO2 en fijnstof geven problemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese Commissie publiceerde onlangs haar “Witboek Transport” waarin ze  haar visie van een verantwoord vervoersbeleid tot 2050 voorstelt. Het probeert vorm te geven aan de ambitie om aan de toenemende Europese transportbehoeften te voldoen zonder milieu, klimaat en gezondheid van de Europeanen naar de duvel te helpen.

We bellen Dirk Sterckx (open VLD), lid van het Commissie Vervoer van het Europees Parlement.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Binnenkort zullen oude auto's niet meer door de Parijse binnenstad mogen tuffen. Dat heeft de Franse minister van Milieu, Nathalie Kosciusko-Morizet, woensdag aangekondigd.
Vanaf 2012 worden milieuonvriendelijke wagens geheel of gedeeltelijk gebannen uit acht Franse steden, waaronder Parijs. Het gaat om wagens met een bouwjaar voor 1997 en bromfietsen ouder dan 2004.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het beleid in ons land op vlak van fijn stof is een chaos. “Alleen met een gecombineerde aanpak kunnen we erin slagen om de toename van het fijn stof om te buigen naar een daling,” stellen Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en federaal volksvertegenwoordiger Kristof Calvo. Zij pleiten voor een interministeriële aanpak: de ministers van de verschillende regering zitten samen om werk te maken van milieuzones in de steden, een herziening van de milieupremies en een vergroening van de verkeersbelastingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De routebeschrijving bevat 40 concrete voorstellen voor de komende 10 jaar om te bouwen aan een competitief vervoerssysteem met meer mobiliteit, minder barrières en meer gelegenheid voor groei en tewerkstelling. Tegelijk zullen de initiatieven de Europese afhankelijkheid van olie verminderen en CO2-uitstoot in het verkeer met 60% verminderen tegen 2050.

Het Witboek en de begeleidende documenten zijn online beschikbaar.
 

Too little too late?

Tags: 

Pages