CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Door een gebrek aan eenduidige politieke afspraken op lange termijn scoort ons land ondermaats op vlak van efficiënt klimaatbeleid in de Europese ranglijst van het Wereld Natuurfonds (WWF). Geen enkele lidstaat scoort goed.

Om tegen 2050 de broeikasgasuitstoot in de EU met 90 procent te reduceren, moeten de lidstaten drie keer meer inspanningen leveren dan nu. In de aanloop naar de 16de VN-klimaatconferentie willen de auteurs beleidmakers wakker schudden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België en Nederland staan in de top tien van de grootste CO2-uitstoters. Een ranglijst met 183 landen van het Britse Maplecroft plaatst de Verenigde Arabische Emiraten, Australië en de Verenigde Staten bovenaan.

 

De ranglijst kwam er een week voor de start van de nieuwe klimaatconferentie in het Mexicaanse Cancun. De index houdt voor 50 procent rekening met de huidige CO2-uitstoot per persoon. Daarnaast telt de totale CO2-uitstoot van het land voor 25 procent mee en de overige 25 procent is de cumulatieve historische uitstoot.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Brusselse regering heeft heel wat bedenkingen geuit bij de conclusies van de Vlaamse mobiliteitsstudie over de omvorming van de Ring rond Brussel. "We willen dat er ook scenario’s zonder bijkomende wegcapaciteit bestudeerd worden," klinkt het. "Dit project lijkt geen rekening te houden met de Europese richtlijnen inzake fijn stof en C02-vermindering, waarvoor België een veroordeling door het Europese Hof riskeert."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bomen die enkele jongeren vorige week op het Eilandje plantten, mogen daar nog zes jaar blijven groeien. Dan verhuizen ze naar elders in de stad.

In één nacht tijd plantte een groep jongeren vorige week duizend bomen op een braakliggend terrein aan de Mexicobrug. De Antwerpse schepen Guy Lauwers (SP.A) was zo gecharmeerd door de actie dat hij de bomenplanters uitnodigde voor een gesprek over de toekomst van het nieuwe bos.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2008 zette de auto-industrie Europa zwaar onder druk om de nieuwe CO2-emissienorm van 130 gr/km met 3 jaar uit te stellen. Europa ging door de knieën. De uiterste datum werd 2015 in plaats van 2012. Nu zullen de autobouwers de normen toch veel vroeger halen. Dit blijkt uit een rapport van de Britse consultant AEA Technologies, dat vandaag gepubliceerd wordt. De auto-industrie leidde Europa dus om de tuin. Momenteel discussieert het Europees Parlement over de CO2-emissienormen voor bestelwagens.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) levert een belangrijke bijdrage tot de opwarming van het aardklimaat. Studies van de cyclus van CO2 kunnen dus meer leren over hoe erg het kan worden. De interactie tussen land en lucht is daarbij cruciaal, want vooral planten hebben een grote invloed op het CO2-gehalte in de atmosfeer: ze leggen CO2 vast via het proces van fotosynthese, zodat ze een bufferend effect kunnen hebben op een even-tuele verdere opwarming.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Je zal maar je dak goed geïsoleerd hebben of er zonnepanelen op laten leggen, maar als je bank ondertussen je spaargeld uitleent om er nieuwe steenkoolcentrales mee te bouwen, is het dweilen met de kraan open... Om deze ongemakkelijke waarheid meer ruchtbaarheid te geven, lanceerde Netwerk Vlaanderen onlangs zijn campagne ‘Bankroet’. Campagnemedewerkers Esther Vandenbroucke en Frank Vanaerschot lichten toe wat en wie ze daarmee hopen te bereiken.

Pages