CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bomen die enkele jongeren vorige week op het Eilandje plantten, mogen daar nog zes jaar blijven groeien. Dan verhuizen ze naar elders in de stad.

In één nacht tijd plantte een groep jongeren vorige week duizend bomen op een braakliggend terrein aan de Mexicobrug. De Antwerpse schepen Guy Lauwers (SP.A) was zo gecharmeerd door de actie dat hij de bomenplanters uitnodigde voor een gesprek over de toekomst van het nieuwe bos.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2008 zette de auto-industrie Europa zwaar onder druk om de nieuwe CO2-emissienorm van 130 gr/km met 3 jaar uit te stellen. Europa ging door de knieën. De uiterste datum werd 2015 in plaats van 2012. Nu zullen de autobouwers de normen toch veel vroeger halen. Dit blijkt uit een rapport van de Britse consultant AEA Technologies, dat vandaag gepubliceerd wordt. De auto-industrie leidde Europa dus om de tuin. Momenteel discussieert het Europees Parlement over de CO2-emissienormen voor bestelwagens.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) levert een belangrijke bijdrage tot de opwarming van het aardklimaat. Studies van de cyclus van CO2 kunnen dus meer leren over hoe erg het kan worden. De interactie tussen land en lucht is daarbij cruciaal, want vooral planten hebben een grote invloed op het CO2-gehalte in de atmosfeer: ze leggen CO2 vast via het proces van fotosynthese, zodat ze een bufferend effect kunnen hebben op een even-tuele verdere opwarming.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft de aanvraag tot milieuverguning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven door E.ON geweigerd. Dat gebeurde nadat de energieproducent onvoldoende garanties kon voorleggen voor het opvangen van de milieu-impact. De bewuste steenkoolcentrale zou jaarlijks immers meer dan 6 miljoen ton CO2 uitstoten. Dat is het equivalent van drie miljoen auto’s.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Je zal maar je dak goed geïsoleerd hebben of er zonnepanelen op laten leggen, maar als je bank ondertussen je spaargeld uitleent om er nieuwe steenkoolcentrales mee te bouwen, is het dweilen met de kraan open... Om deze ongemakkelijke waarheid meer ruchtbaarheid te geven, lanceerde Netwerk Vlaanderen onlangs zijn campagne ‘Bankroet’. Campagnemedewerkers Esther Vandenbroucke en Frank Vanaerschot lichten toe wat en wie ze daarmee hopen te bereiken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

10 jaar lang heeft Bam zich bezig gehouden met een waanzinnig, megalomaan plan. Een viaduct dwars door Antwerpen, dwars door dicht bewoond gebied. Jarenlang lekte er niets uit naar de burgers toe. Vele mensen dachten dat het ging over een brug over de Schelde. Miljoenen euro's worden verkwist. Vraag het maar aan Slangen(zijn naam waardig!)

Pages