CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer dan 50.000 meetwaarden, verdeeld over 10.000 meetpunten. Dat is wat de website wegbeeld.nl elke tien minuten verwerkt om tot een animatie te komen van de situatie op de snelwegen van de afgelopen drie uur. Een soort buienradar voor het Nederlands wegverkeer. 
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Stijgende CO2-gehaltes leiden ertoe dat belangrijke voedselgewassen zoals rijst en maïs minder voedzaam worden. Als de CO2-uitstoot niet aan banden gelegd wordt, zullen deze gewassen minder zink en ijzer bevatten tegen het midden van deze eeuw.

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Er is nog nooit zo veel CO2 in de lucht geweest', zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. 'De hoeveelheid CO2 ligt doorgaans tussen de 180 en de 280 deeltjes per miljoen. Nu meten we pieken tot 400 ppm en dat hebben we nog nooit meegemaakt.'

 

Volgens de weervrouw was de luchtvervuiling erger dan in Peking.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nooit hing er meer CO2 in de lucht dan nu. De historische grens van 400 deeltjes CO2 per miljoen is overschreden en wellicht zullen de recordwaarden in de komende weken nog stijgen.

Dat blijkt uit de Keelingcurve, gebaseerd op een meetpunt in Mauna Loa op Hawaï. Dat meetpunt, ver weg van de grote industriële vervuiling, geldt als de referentie voor de algemene luchtkwaliteit op onze aarde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Telewerk moet je niet doen voor het milieu, besluiten Leuvense onderzoekers van Transport & Mobility. Wat je wint door minder naar het werk te rijden, verlies je door meer elders rond te rijden. Onze mobiliteit lijkt op water dat hoe dan ook zijn weg zoekt. Er zal nooit minder van zijn, omdat wij kennelijk au fond niet veranderen. Voor altijd in de file. Dat vooruitzicht klinkt gelaten. Maar het moet ons boos maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL 27/01 - Hoewel het milieu een impact heeft op gezondheid, wordt daar in opleidingen voor dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten... weinig tot geen rekening mee gehouden. De verschillende overheden van het land zetten nu, samen met onder meer partners, zoals verenigingen van patiënten, artsen en verpleegkundigen, hun schouders onder een certificaat in de milieugeneeskunde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Zolang de overheid geen beperkende maatregelen legt op het gebruik van milieunegatieve producten, zullen hun alternatieven geen ontwikkelingstimuli krijgen", zegt een groep Brusselse fietsers.

Een groep Brusselse fietsers luidt de alarmbel naar aanleiding van een reeks artikels in de media over fijn stof, de uitbreiding van de Ring en de verdieseling van het wagenpark. Allemaal evoluties die de gezondheid van de bevolking in Brussel in gevaar brengen, klinkt het. Een vervuilbelasting kan de oplossing zijn.

 

Pages