CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen verkoopt 9,5 miljoen emissierechten voor bedrijven. De opbrengst wordt daarna weer besteed aan emissierechten voor de overheid. Creatief klimaatboekhouden, zeg maar, waardoor Vlaanderen de Kyotonorm alsnog haalt. 'Een gemakkelijkheidsoplossing', benadrukt 11.11.11.

Sinds 26 februari veilt de Vlaamse regering vier dinsdagmiddagen telkens 2 miljoen emissierechten op de Duitse beurs EEX (European Energy Exchange). Vandaag staat een derde verkoop gepland. Volgende week volgt de laatste.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

De studies die de schade van dieseluitlaatgassen voor mens en milieu aantonen, stapelen zich op. Toch stuurt de federale fiscaliteit nog altijd richting diesels in het bedrijfswagenpark. Vlaanderen toont nú al aan dat het anders kan. Een vergroende voertuigfiscaliteit moet niet enkel naar zuinige wagens sturen, maar moet ook voor minder luchtvervuiling en smog zorgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

A new study has estimated that nitrogen oxide (NOx) and harmful ozone levels will fall significantly in Europe, by 2030, if all current and planned air quality legislation is implemented. The co-beneficial effects of climate change policies could also reduce levels of these air pollutants by a further 40%.

Conducted under the EU projects CityZen, PEGASOS and ECLAIRE1, the research set out to provide a robust estimate of European air quality until the year 2030 by using an ‘ensemble’ of models to provide future projections of NOx and ozone pollution.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We moeten dringend maatregelen nemen tegen de CO2-uitstoot. Zo niet stellen we onze burgers bloot aan de verwoesting door extreme weersomstandigheden', reageerde Barbara Boxer, de voorzitster van de senaatscommissie voor het Leefmilieu, op het klimaatrapport dat 240 wetenschappers zopas aan het Congres overhandigden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de Vlaamse regering haar plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding doorzet, is het bijna onmogelijk om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag wordt een grote stap gezet in het dossier van de kilometerheffing. De contouren van dat systeem van rekeningrijden voor het zwaar vervoer (meer dan 3,5 ton) zullen daarmee vastliggen. De ‘definitieve architectuur', heet het in ambtelijk jargon. De drie gewestregeringen zullen het dossier vandaag publiek maken op een website. Die stap komt iets vroeger dan het voorjaar van 2013, zoals werd verwacht.

Pages