CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We moeten dringend maatregelen nemen tegen de CO2-uitstoot. Zo niet stellen we onze burgers bloot aan de verwoesting door extreme weersomstandigheden', reageerde Barbara Boxer, de voorzitster van de senaatscommissie voor het Leefmilieu, op het klimaatrapport dat 240 wetenschappers zopas aan het Congres overhandigden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de Vlaamse regering haar plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding doorzet, is het bijna onmogelijk om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag wordt een grote stap gezet in het dossier van de kilometerheffing. De contouren van dat systeem van rekeningrijden voor het zwaar vervoer (meer dan 3,5 ton) zullen daarmee vastliggen. De ‘definitieve architectuur', heet het in ambtelijk jargon. De drie gewestregeringen zullen het dossier vandaag publiek maken op een website. Die stap komt iets vroeger dan het voorjaar van 2013, zoals werd verwacht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Maar er is nog iets, uit de ‘positieve’ cijfers blijkt dat dit jaar in Vlaanderen 50,3 % benzinewagens zijn gekocht en 49,6% dieselwagens. Wat wil dit zeggen: dat er 0,1% wagens zijn gekocht die ofwel elektrisch zijn ofwel op LPG of LNG rijden. Minstens 99,9%  blijft gebruik maken van verbrandingsmotoren met vervuilende en eindige fossiele brandstoffen. De reeds zo vaak voorspelde doorbraak van de elektrische wagens blijft helemaal uit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hout uit het Amazonewoud dat voor de bouw moet dienen, is goed voor een CO2-uitstoot die tot bijna 25 ton per kubieke meter kan oplopen. .

Tot die conclusie komt de Braziliaanse architect Érica Ferraz de Campos van de Polytechnische School van de Universiteit van São Paulo. Per kubieke meter Amazonehout dat voor de bouw wordt gekapt, wordt 6,5 tot 24,9 ton CO2 uitgestoten, berekende ze.

De uitstoot slaat niet alleen op het kappen van de bomen, maar ook op het transport naar de consument in de vorm van planken, balken en andere producten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlamingen hebben het afgelopen jaar meer benzine- dan dieselwagens gekocht. ‘Historisch en goed nieuws voor onze luchtkwaliteit', zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Van de nieuwe auto's die tot en met oktober in Vlaanderen aan particulieren werden verkocht, draaiden er 50,3 procent op een benzinemotor en 49,6 procent op een dieselmotor. Vlaamse particulieren schreven in die periode 62.285 benzinewagens in, tegenover 61.356 dieselauto's. Het gaat hier niet om bedrijfswagens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

18de VN-top in Doha draagt niks bij aan oplossingen
 

De VN-klimaattop in Doha, die gisteren moest aflopen, speelt op verlengingen ‘wegens al te veel niet doorgehakte knopen'. Waarnemers vrezen dat ook vandaag de eindmeet niet zal worden bereikt.

Tags: 

Pages