CO2

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hout uit het Amazonewoud dat voor de bouw moet dienen, is goed voor een CO2-uitstoot die tot bijna 25 ton per kubieke meter kan oplopen. .

Tot die conclusie komt de Braziliaanse architect Érica Ferraz de Campos van de Polytechnische School van de Universiteit van São Paulo. Per kubieke meter Amazonehout dat voor de bouw wordt gekapt, wordt 6,5 tot 24,9 ton CO2 uitgestoten, berekende ze.

De uitstoot slaat niet alleen op het kappen van de bomen, maar ook op het transport naar de consument in de vorm van planken, balken en andere producten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlamingen hebben het afgelopen jaar meer benzine- dan dieselwagens gekocht. ‘Historisch en goed nieuws voor onze luchtkwaliteit', zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Van de nieuwe auto's die tot en met oktober in Vlaanderen aan particulieren werden verkocht, draaiden er 50,3 procent op een benzinemotor en 49,6 procent op een dieselmotor. Vlaamse particulieren schreven in die periode 62.285 benzinewagens in, tegenover 61.356 dieselauto's. Het gaat hier niet om bedrijfswagens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

18de VN-top in Doha draagt niks bij aan oplossingen
 

De VN-klimaattop in Doha, die gisteren moest aflopen, speelt op verlengingen ‘wegens al te veel niet doorgehakte knopen'. Waarnemers vrezen dat ook vandaag de eindmeet niet zal worden bereikt.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese autobouwers zijn goed op weg om de gemiddelde CO2-uitstoot van hun wagens te reduceren tot 95 g/km in 2020, de doelstelling die Europa vooropstelt. De Aziatische autobouwers, met uitzondering van Toyota1, presteren veel slechter. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Transport & Environment (T&E).

In de race naar het doel voor 2020 van 95 g CO2/km, halen alle Europese automerken (met uitzondering van Daimler) de top 9, terwijl 5 van de 6 laatste in het rijtje Aziatische autobouwers zijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België moet dit jaar vijf plaatsen prijs geven in de Climate Change Performance Index (CCPI), de internationale index die de broeikasgasuitstoot van 58 landen rangschikt. Ons land zakt van de 8ste naar de 13de plaats in de ranking, zo melden de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace, Natuurpunt en WWF.

De belangrijkste reden is volgens de milieuorganisaties dat de broeikasgasuitstoot in ons land niet genoeg daalt en de federale en gewestelijke regeringen ter plaatse trappelen met hun klimaatbeleid.

Pages