concentratiekaarten

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De landen van de Verenigde Naties zijn het eens geworden over een vermindering van de uitstoot van stoffen als zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen, ofwel fijnstof. Deze verontreinigingen komen onder meer door verkeer en veeteelt.