congestie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ontwikkelingslanden ontwikkelen zich snel, met alle westerse problemen die daarbij horen: luchtvervuiling, congestie en verkeersonveiligheid door toenemend gemotoriseerd verkeer, met name in de steden. In Kampala, de hoofdstad van Uganda, werken diverse organisaties met steun van de regering en stadsautoriteiten daarom aan verduurzaming van mobiliteit. Geef de fiets de ruimte! 10 december 2012 was de eerste bewuste 'Car Free Day' in Afrika, met aandacht tot op ministerieel niveau.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rue de Flandre/Vlaamsesteenweg

27 May 2011 — 19:00
Rue de Flandre / Vlaamsesteenweg
1000 Brussels

 

Van september 2010 tot juni 2011 zal Postcards from the Future elke maand een nieuwe postkaart uitbrengen. Telkens wordt een bepaalde wijk van Brussel in kaart gebracht. De buurtbewoners en het locale netwerk van plaatselijke initiatieven en culturele instituten worden actief betrokken. Postcards from the Future geeft ons als bewoners de mogelijkheid onze stad op een andere manier te verbeelden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) schuift op basis van onderzoek in 27 steden en gemeenten en twee pilootprojecten in Gent en Hasselt een aantal oplossingen naar voor om de bevoorrading van winkels in stadscentra in betere banen te leiden. Op een website en in een draaiboek kunnen alle betrokken partijen - van overheid tot winkeliers - gebruiksklare tools vinden om stadsdistributie vlotter te organiseren en de hinder terug te schroeven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de nieuwste ‘Verkeersspecialist’ staat er een interessant interview met transporteconoom Bruno De Borger van de Universiteit Antwerpen. De man neemt geen blad voor de mond.

Hij heeft het onder meer over rekeningrijden en het verwijt dat dit asociaal zou zijn. “Flauwekul” zegt ook hij daarover. En hij wijst erop dat

1) echt arme mensen weinig of niet met de wagen rijden (dus ook niet getroffen worden door rekeningrijden) en

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ik ergerde me al een tijdje aan de ‘fileteller’ die bovenaan de website van de krant De Standaard staat: naast de temperatuur, de gesteldheid van de hemel en de evolutie van de Bel-20 wordt vermeld hoeveel kilometer file er op dit moment staat (in België? Vlaanderen?). Mij een raadsel hoe ze dit zo exact kunnen weten, maar soit.

Zaterdag stuurde ik een mail naar de hoofdredactie met een alternatief voorstel: voeg een slachtofferteller toe, zodat ook het onveiligheidsprobleem in beeld komt. Daarbij deed ik een akelige voorspelling die intussen helaas is bewaarheid geworden…

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 1990 handelde het XXe Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres te Gent over "Verkeer in België in 2000: Mobiliteit of Chaos?"! Staan we anno 2009 d.i. zowat 20 jaar later, er nu zoveel beter voor? Zijn de problemen van de vooropgestelde en gevreesde congestie bezworen? Helaas niet, wel integendeel. Nochtans schreven we toen (1) : “problemen van gisteren zijn niet op te lossen met middelen van eergisteren, de problemen van vandaag vergen middelen van morgen en de problemen van morgen zullen moeten opgelost worden met middelen van overmorgen”, m.a.w.

Pages