congestie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ontwikkelingslanden ontwikkelen zich snel, met alle westerse problemen die daarbij horen: luchtvervuiling, congestie en verkeersonveiligheid door toenemend gemotoriseerd verkeer, met name in de steden. In Kampala, de hoofdstad van Uganda, werken diverse organisaties met steun van de regering en stadsautoriteiten daarom aan verduurzaming van mobiliteit. Geef de fiets de ruimte! 10 december 2012 was de eerste bewuste 'Car Free Day' in Afrika, met aandacht tot op ministerieel niveau.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rue de Flandre/Vlaamsesteenweg

27 May 2011 — 19:00
Rue de Flandre / Vlaamsesteenweg
1000 Brussels

 

Van september 2010 tot juni 2011 zal Postcards from the Future elke maand een nieuwe postkaart uitbrengen. Telkens wordt een bepaalde wijk van Brussel in kaart gebracht. De buurtbewoners en het locale netwerk van plaatselijke initiatieven en culturele instituten worden actief betrokken. Postcards from the Future geeft ons als bewoners de mogelijkheid onze stad op een andere manier te verbeelden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) schuift op basis van onderzoek in 27 steden en gemeenten en twee pilootprojecten in Gent en Hasselt een aantal oplossingen naar voor om de bevoorrading van winkels in stadscentra in betere banen te leiden. Op een website en in een draaiboek kunnen alle betrokken partijen - van overheid tot winkeliers - gebruiksklare tools vinden om stadsdistributie vlotter te organiseren en de hinder terug te schroeven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de nieuwste ‘Verkeersspecialist’ staat er een interessant interview met transporteconoom Bruno De Borger van de Universiteit Antwerpen. De man neemt geen blad voor de mond.

Hij heeft het onder meer over rekeningrijden en het verwijt dat dit asociaal zou zijn. “Flauwekul” zegt ook hij daarover. En hij wijst erop dat

1) echt arme mensen weinig of niet met de wagen rijden (dus ook niet getroffen worden door rekeningrijden) en

Pages