Craeybeckxtunnel

De Craeybeckxtunnel spuugt tijdens de spitsuren stikstofdioxide (NO2) uit dat het een lieve lust is. Dat staat in schril contrast met het bijna idyllische beeld op het groene dak van de tunnel.

Metingen van Greenpeace bevestigden deze week eerdere onderzoeken: de mondingen van de Craeybeckxtunnel zijn giftige plekken. En dat met woonwijken en het Nachtegalenpark vlakbij.

Antwerpen - De Craeybeckxtunnel, waar dagelijks duizenden auto’s passeren, is hét te mijden punt als het gaat om de uitstoot van NO2 ofwel stikstofdioxide, blijkt uit een meting van Greenpeace. Maar in Antwerpen zijn er heel wat plaatsen waar de Europese norm voor stikstofdioxide ver overschreden wordt.

De Antwerpse Craeybeckxtunnel, waar dagelijks duizenden auto’s passeren, spant de kroon als het om uitstoot gaat. Maar ook de Meirbrug, de Carnotstraat en de Turnhoutsebaan in Borgerhout halen belabberde resultaten op vlak van NO² ofwel stikstofdioxide. Nochtans is blootstelling aan NO² niet zonder gevaar.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer dan 10.000 mensen hebben gisternamiddag een bezoek gebracht aan het Ringland Festival in Antwerpen. Een dertigtal artiesten -onder wie Halve Neuro, Slongs Dievanongs, Helmut Lotti en Gorki- speelden er gratis om de overkapping van de Antwerpse ring te ondersteunen. Het festival vond plaats boven op de Craeybeckxtunnel. Drieëndertig jaar geleden was dat het eerste stukje van de Antwerpse ring dat overkapt werd.

 

Pages