Depamelaere

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Prof. Temmerman stelt dat borstkanker vooral een welvaartsziekte zou zijn. Waar Amerika zeer voorzichtig dieselgas op proefratten uittest, stuurt België meteen een immense dieselvloot op eigen kinderen af. Vlaanderen tenslotte leidt deze vloot nog intenser door eigen steden… Moet er nog kanker zijn? Amerika, niet bepaald een sober land, kent 30% minder borstkanker en Japan zelfs 50%. Beide landen bewijzen hierdoor dat het afschermen van burgers aan dieseldamp zeker de moeite loont.