dialoog

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze week sloot het Vlaams Parlement haar deuren voor het zomerreces. Een goed moment om met de oppositie het parlementaire werk te evalueren met 3 fractievoorzitters: Filip Watteeuw (Groen!), Sas Van Rouveroij (Open VLD) en Lode Verreeck (LDD).

 

Een voorbeeld: de Raad van State

De parlementaire meerderheid heeft zich al een aantal keren laten misbruiken door de Vlaamse regering door met "voorstellen van decreet" te komen, voorstellen van Vlaamse wetten, en niet met "ontwerpen van decreet".