dieselroet

afbeelding

 Expert weerlegt dat Zaventem grootste luchtvervuiler is

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) maakt brandhout van de uitspraak van 'burgerproject' Cœur Europe dat de luchthaven van Zaventem de eerste bron is van luchtvervuiling in Brussel en de aangrenzende gemeenten. "Het wegverkeer is en blijft de belangrijkste luchtvervuiler."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gisteren waren de gemiddelde fijnstofconcentraties (PM10) hoger dan de alarmdrempel van 70 ug/m3. Op verschillende meetplaatsen werd zelfs meer dan 100 ug/m3 fijn stof gemeten. Deze situatie werd voornamelijk veroorzaakt door de slechte verdunningsomstandigheden in de atmosfeer.

Vandaag zijn de verdunningsomstandigheden iets beter: de noord tot noordoosten wind waait iets krachtiger dan gisteren werd voorspeld. De concentraties blijven gemiddeld genomen verhoogd, maar zullen evolueren naar lagere waarden in vergelijking met gisteren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij heeft het smogalarm wel degelijk een gunstige invloed op onze gezondheid. Vanaf donderdagmorgen geldt er een smogalarm in ons land, met snelheidsbeperkingen op de meeste snelwegen en in het Brussels Gewest.

De Vlaamse Milieumaatschappij zegt zelf dat de snelheidsbeperkingen de luchtvervuiling niet oplossen, maar ze verminderen wel de klachten van mensen met ademhalingsproblemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dieselroet nefast voor klimaatverandering
Black Carbon (BC) of dieselroet blijkt een grote rol te spelen in de klimaatopwarming. Een team van klimaatwetenschappers onderzocht gedurende vier jaar wat het effect is van ultra fijn stof op klimaatverandering. Ze concluderen dat roet tweemaal zoveel invloed heeft op het broeikaseffect dan tot nog toe werd aangenomen.