Dirk Lauwers

30.000 auto's moeten er volgens de Vlaamse regering op de Antwerpse ring verdwijnen om de situatie tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding leefbaar te houden. De stad Antwerpen voorziet een reeks maatregelen, maar volgens experts is zowel de inschatting van het aantal auto's als het voorgestelde pakket maatregelen ondermaats. Een verkeersinfarct dreigt.

Volgens Touring kan meer dan de helft van de verkeerslichten weg in ons land, zonder gevolgen voor de veiligheid. VAB zegt zelfs dat in de bebouwde kom negen van de tien lichten kunnen verdwijnen. Steden zoals Antwerpen experimenteren al.

 

1. In een aantal dorps- en stadskernen werden al verkeerslichten weggehaald. Gaat het daar beter of slechter?

Met een invoering van een lage-emissiezone wil het Antwerpse stadsbestuur vanaf 1 februari 2017 de luchtkwaliteit verbeteren. Maar of het effect erg groot zal zijn, vindt verkeersdeskundige Dirk Lauwers twijfelachtig. ‘Er moeten zo veel mogelijk diesels uit de stad verdwijnen.’

Straks wordt Antwerpen de eerste stad in België met een lage-emmissiezone (LEZ). Die verhindert dat al te vervuilende wagen in de binnenstad gratis mogen rondrijden. De maatregel is al een tijdje bekend.

Pages