district

afbeelding

Het budget van de burgerbegroting van het district Antwerpen, zowat 1,1 miljoen euro, zal volgend jaar vooral besteed worden aan fietsvriendelijke straten (175.000 euro) en ondersteuning voor jeugdwerk (172.000 euro). De verdeling van dat budget, goed voor 10 procent van de totale jaarbegroting van het districtsbestuur, gebeurde dit weekend tijdens het districtsforum in Park Spoor Noord.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De districtsraad stemde unaniem in met een voorstel om een aantal deskundigen inzake overkapping van autosnelwegen uit te nodigen.

Districtsraadslid Aziza Falki (PVDA+) stelde donderdag in de districtsraad voor om deskundigen van Ringland en de Groene Loper in Maastricht uit te nodigen. De Groene Loper in Maastricht is een 5 km lang groen park bovenop de A2, een van de drukste snelwegen van Nederland.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Patrick Janssens (sp.a) denkt hard na over zijn toekomst. Eén van de pistes die binnen sp.a circuleert, is dat hij vanaf januari districtsburgemeester in Antwerpen wordt. Als 'kleine' burgemeester van de kernstad zou hij dan Bart De Wever (N-VA) het vuur aan de schenen kunnen leggen vanuit een ander niveau. "Ik hou alle opties open. Binnen en buiten de politiek", is het enige wat Janssens kwijt wil.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag start informateur Bart De Wever de tweede ronde van de gesprekken over een nieuwe coalitie met een financieel luik. Daaruit zal blijken dat ook de komende zes jaar een strak financieel beleid moet worden gevoerd om tegen 2018 de historische schuld af te bouwen zonder de belastingen te verhogen.

Ondertussen komen ook in sommige districten de gesprekken op gang. Veel meer dan in 2006, toen de sp.a overal de leiding nam, wordt Antwerpen nu een lappendeken. En dat zal de verstandhouding tussen het nieuwe stadsbestuur en sommige districten zeker niet verbeteren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een meting die in oktober werd gedaan door Erik De Bruyn, milieuambtenaar van de stad, heeft aangetoond dat het lawaai dat de snelweg produceert, de Europese richtlijn over omgevingslawaai overschrijdt. De klok rond ligt het gemiddelde immers op 64 decibel, met soms zelfs pieken tot 70 en meer. Volgens de richtlijn moeten er door de overheid maatregelen worden genomen, zodra de grens van vijftig decibel wordt overschreden.