doel

Academici kritisch voor aanpak havenuitbreiding

 

OPEN BRIEF AAN MINISTER WEYTS

 

Zes Vlaamse academici, betrokken bij het overleg rond de uitbreiding van de Antwerpse haven, vragen in een kritische open brief aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de lopende ‘complexe projecten-procedure’ te stoppen en te herzien.

 

Tags: 

Academici maken brandhout van aanpak havenuitbreiding

 

Zes Vlaamse experts, die betrokken zijn bij het actorenoverleg rond de Antwerpse havenuit­breiding, vragen aan minister van ­Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om de lopende procedure rond de plannen voor het Saeftinghedok stop te zetten en te herzien. De ­regering heeft volgens hen haar eigen decreet op alle vlakken overtreden.

 

Tags: 

Weer uitstel voor Antwerps havendok

De Vlaamse regering stelt haar beslissing over het nieuwe havendok in de Antwerpse haven met minstens zes maanden uit tot begin 2018. Het Antwerpse havenbestuur pleit al jaren voor een extra containerdok op de Antwerpse Linker- oever. Dat Saeftinghedok zou door Doel lopen. Maar de Vlaamse regering wil eerst alle alternatieve pistes, waarbij het dorp niet van de kaart verdwijnt, grondig onderzoeken.

Tags: 

Uitbreiding Antwerpse haven krijgt Oosterweelallures

De Vlaamse overheid verdaagt haar beslissing over de aanleg van het Saeftinghedok in de Antwerpse haven. Ze wil eerst de impact van de Oosterweelverbinding en mogelijke extra mobiliteitshindernissen onderzoeken.


De bouw van een tweede groot containerdok in de Antwerpse haven is nog niet voor morgen. De beslissing of er een Saeftinghedok dwars door Doel komt, wordt uitgesteld naar volgend jaar.

Tags: 

Bitse kortgedingzitting rond afbraakplannen Hoog Huis in Doel

Advocaten Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap vandaag naar kortgedingrechter om beschermde Hoog Huis in Doel van sloop te redden
Bitse zitting door onverwachte tussenkomst van Antwerps Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO)

Deze morgen hebben de advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) een kortgeding ingeleid bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Bedoeling is om de plannen van de familie Porters voor de afbraak van het beschermde Hoog Huis in Doel ongedaan te maken.

Tags: 

Pages