doel

Advocaten Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap vandaag naar kortgedingrechter om beschermde Hoog Huis in Doel van sloop te redden
Bitse zitting door onverwachte tussenkomst van Antwerps Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO)

Deze morgen hebben de advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) een kortgeding ingeleid bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Bedoeling is om de plannen van de familie Porters voor de afbraak van het beschermde Hoog Huis in Doel ongedaan te maken.

Tags: 

Wikimedia Commons

Dit schreef het Planbureau op 1 februari: ‘De Belgische overheidsinvesteringen, en in het bijzonder het deel ervan dat aan infrastructuur wordt besteed, liggen relatief laag in historische context, en in vergelijking met de buurlanden’.

Dit schreef de Nationale Bank op 8 februari: ‘De investeringen vertegenwoordigden in 2016 nog steeds een gering deel van de overheidsuitgaven’.

Dit schreef vicepremier Kris Peeters gisteren: ‘Een investeringspact kan een belangrijke economische boost geven, ook op het vlak van werkgelegenheid’.

De Raad van State heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever gedeeltelijk vernietigd, na een klacht van inwoners van de Beverse dorpen Doel en Ouden Doel. De uitspraak is een gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie op 21 juli, dat stelt dat de natuurcompensatieplannen in het RUP niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

Raad van State blokkeert deel van uitbreiding Antwerpse haven

 

De Raad van State heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever gedeeltelijk vernietigd, na een klacht van inwoners van de Beverse dorpen Doel en Ouden Doel.

 

Nu de Vlaamse regering nadenkt over alternatieve uitbreidingen voor de Haven van Antwerpen, is het niet ondenkbaar dat Doel toch blijft bestaan. Maar dan moet wel goed nagedacht worden over de invulling en de leefbaarheid van het dorp, zegt Denis Malcorps. Onlosmakelijk daarmee verbonden, is een haalbaar mobiliteitsplan voor de hele regio, vinden Tom Meeuws en Yasmine Kherbache. Boven alles moet geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

 

Start procedure Complexe Projecten

Vanaf vrijdag ligt volgens een nieuwe procedure een “onderzoeksnota” ter inzage van het publiek. Daarbij worden alternatieven gezocht om Doel te ontzien.
 

Tags: 

De Scheldewijding in Doel is een mengsel van folklore, religie, cultuur en politiek. Het was zoals elk jaar, misschien wel de laatste. Er is een enorme rommelmarkt met oude ambachten, muziek en eten en drinken voor de vele eendagstoeristen. Na de eucharistie viering  in de oude kerk is er de Scheldewijding, waarna het feest gewoon doorgaat.

 

 

378_36

De inwoners van het polderdorp Doel kijken weer hoopvol naar de toekomst. Dat bleek vandaag op de 42e Scheldewijding in Doel. Hét moment waarop iedereen met een hart voor Doel zich toont. Meer dan ooit geloven ze in de mogelijkheden van het Scheldedorp. Vanmorgen startten de Doelse Feesten met een muzikale optocht.

 

Pages