draagvlak

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Provinciegouverneur Cathy Berx zweert bij een open communicatie met de burger, en dat siert haar. Gisteren ontving ze enkele journalisten voor een informeel gesprek over een aantal dossiers waaraan de provincie werkt. De rode draad door dat verhaal is het in kaart brengen van lokale behoeften en het streven naar meer samenwerking tussen de steden en gemeenten. In die zin is de provincie geleidelijk geëvolueerd van voogd tot coach.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een jaar lang heeft gouverneur Cathy Berx met inwoners, actiegroepen, hulpdiensten en gemeentebesturen -de zogenaamde klankbordgroep- gewerkt rond de ondertunneling van de R11. Ondanks alle inspraak werd het resultaat gisteravond afgekraakt. Deze R11bis moet de Antwerpse Ring ontlasten, het sluipverkeer indijken en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Uit de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum bleek gisteravond echter dat de R11bis dat niet zal doen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Symposium Bos voor iedereen: droom of werkelijkheid? Beleidsinitiatieven rond ecologische bosuitbreiding in Vlaanderen

Bosbeleidsplannen tijdens het Internationaal Jaar van de Bossen en plan van aanpak zonevreemde bossen gelanceerd door minister Schauvliege op Beleidssymposium rond Ecologische Bosuitbreiding in Vlaanderen.

 

PERSBERICHT

Organisatoren Beleidssymposium 'Bos voor iedereen: droom of werkelijkheid?' verheugd met plan van aanpak zonevreemde bossen, gisteren gelanceerd door minister Schauvliege.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dat de Merci-campagne van de stad Antwerpen en de Antwerpse politie een schot in de roos was, schreef ik maanden geleden al: de pancartes ‘Merci om trager te rijden’ verschenen massaal in het straatbeeld en de toevoeging ‘Vanwege…’ (met ruimte om zelf een naam in te vullen) was een vondst. Een overtuigenderbewijs voor het enorme draagvlak voor snelheidshandhaving is er nauwelijks denkbaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gebiedsgerichte studie van de mobiliteit in de Noorderkempen die momenteel door de provincie Antwerpen wordt uitgevoegd, zal pas in 2012 klaar zijn. Dat zegt de bevoegde député Inga Verhaert (SP.A) aan Gazet van Turnhout. 'De oriëntatiefase is afgerond: een opsomming van plannen, opportuniteiten en knelpunten zeg maar. Die hebben we heel ruim opgenomen. Ook de studie van Luc Vanhout is als een van de bestaande plannen mee betrokken,' zegt Verhaert.

Pages