Droogdokkenpark

afbeelding

Red.:  Fijn zo'n park, indien ten minste de Oosterweelverbinding afgeschaft zou worden (...), die nota bene een bestaand groen gebied (Noordkasteel) vlak naast dit nieuwe park minimaliseert ...

 

De stad Antwerpen start in 2016 met de eerste fase van de aanleg van het Droogdokkenpark, een grootstedelijk park en uitwaaiplek op een unieke locatie, het Droogdokkeneiland, gelegen in de Scheldebocht op het Eilandje. Naast een park wil Antwerpen ook een Maritiem Museum realiseren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bomen die enkele jongeren vorige week op het Eilandje plantten, mogen daar nog zes jaar blijven groeien. Dan verhuizen ze naar elders in de stad.

In één nacht tijd plantte een groep jongeren vorige week duizend bomen op een braakliggend terrein aan de Mexicobrug. De Antwerpse schepen Guy Lauwers (SP.A) was zo gecharmeerd door de actie dat hij de bomenplanters uitnodigde voor een gesprek over de toekomst van het nieuwe bos.