drukke wegen

Nieuwe ZNA Cadix op Eilandje ligt in “onveilige” zone volgens experts 

 

Scholen, crèches en ziekenhuizen binnen een straal van 500 meter van drukke wegen zijn geen goed idee. Daar zijn alle experts het over eens. Maar toch bouwt Ziekhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) een gloednieuw ziekenhuis vlak bij de Noorderlaan. “Het verkeer moet verminderen, anders kun je nergens meer een ziekenhuis bouwen”, zegt dokter Wouter Arrazola de Oñata.
 

Studies over de luchtkwaliteit en de effecten ervan op onze gezondheid zijn niet de meest aangename lectuur. Het onderzoek van de Amerikaan James Gauderman is daar spijtig genoeg geen uitzondering op. Hij stelt vast dat de longen van kinderen die opgroeien op 500 meter van drukke wegen trager en minder volledig ontwikkelen. Op latere leeftijd lopen die kinderen dus een hoger risico op hart- en vaatziekten.
 

Zonder sjoemeldiesel was uitstootlimiet wél gehaald'

Milieudefensie berekent effect op levensduur

Manipulatie met de uitstoot van dieselauto's heeft ertoe geleid dat Nederland niet voldoet aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit. Als diesels de geldende uitstootnormen niet zouden overschrijden, dan was de limiet voor schadelijke stikstofdioxide in de lucht nu bijna overal gehaald.

Dat heeft de actiegroep Milieudefensie berekend op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gezonde groenten en fruit kweken in een stadsomgeving, is dat een goed idee? Na intensief onderzoek in Gent blijkt dat het zeker mogelijk is, als je ze grondig wast.

Een stad is geen ideale omgeving om gewassen te kweken. Groenten en fruit zijn kwetsbaar voor vervuiling door toxische elementen in de lucht zoals lood en cadmium. Dat komt onder meer door de vele industriële activiteit en het verkeer in een stad.

Pages