duur

Kort antwoord: 

Ja. Overkappen is duur. Of beter gezegd: kost veel geld. Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft in een studie van 2012 (Overkappingsonderzoek Antwerpse ring) een ruwe schatting voor de Antwerpse Ring neergezet: 160 miljoen per kilometer. De volledige Ring is ongeveer 12 kilometer lang. Dat is dus een frisse 1,9 miljard. En dit zonder luchtzuiverende filters.
Maar... de baten binnen duur en dichtbevolkt stedelijk gebied zijn ook niet mis.

 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een grootschalige overkapping van de Ring vermindert de problemen op het vlak van luchtkwaliteit en lawaaioverlast, maar lost die problemen zeker niet helemaal op. Dat staat in het overkappingsonderzoek dat de stad Antwerpen liet uitvoeren. De problemen kunnen volgens de studie het best worden opgelost door een volledige uitvoering van het Masterplan 2020, in combinatie met bijkomende maatregelen om de verkeersuitstoot terug te dringen. Korte overkappingen van 250 à 500 meter kunnen voor het stadsbestuur wel nog.