duurzame energie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jeroen Olyslaegers is schrijver en columnist

 

Alles zal worden onthuld, o lezer. Het is gewoon een kwestie van tijd. Met de verkiezingen in aantocht loopt een mens de kans om zich te laten opslorpen door de waan van de dag of politiek te reduceren tot wat televisiekanalen heden ten dage aanbieden: pratende koppen zonder kippen, in een legbatterij van kijkcijfers. Dat is niet fair tegenover politici, reduceert democratie tot een ballenkraam en doet deze schrijver, uw dienaar, wat lusteloos schoppen in een open doel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Net nu de wereld de CO2-uitstoot moet aanpakken, blijkt die met recordsprongen toe te nemen. In de voorbije twintig jaar is de hoeveelheid CO2 met de helft gestegen.

De resultaten van het nieuwe onderzoek werden niet toevallig bekendgemaakt op het ogenblik dat de hoofdonderhandelaars op de klimaatconferentie in Durban aankomen. Vorig jaar is de uitstoot door fossiele brandstoffen met 5,9 procent gestegen. Sinds 1990, het basisjaar voor de berekeningen in het Kyoto Protocol, is de uitstoot zo met liefst 49 procent toegenomen.