dynamisch verkeersmanagement

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Nederland werd vorig jaar op iets meer dan de helft van de autosnelwegen een snelheidslimiet van 130 km/u ingesteld. Hierdoor laaide ook in België de discussie op om onze snelheidslimiet te verhogen. In principe kan het: theoretisch zijn onze autosnelwegen ontworpen voor 130 km/u. In de praktijk schieten heel wat in- en uitvoegstroken letterlijk te kort volgens deze ontwerpeneisen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Den Haag - De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen.

 

Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.