ecologische gezondheid

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van de vijfhonderd doelstellingen die internationaal zijn afgesproken om het milieu te beschermen, wordt er maar op vier vooruitgang geboekt. Ecosystemen dreigen onherstelbaar beschadigd te worden, volgens het nieuwe Mondiale Milieurapport van de VN.

De komende Rio+20-topconferentie over duurzame ontwikkeling is een cruciaal moment voor de wereld, volgens het vijfde Global Environment Report van het VN-Milieuprogramma UNEP. Het rapport is een overzicht van drie jaar milieuonderzoek, waar zeshonderd organisaties en individuele deskundigen aan hebben meegewerkt.