economische groei

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De hoofdtentoonstelling Making City in het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) is een echt manifest. Een film drukt ons met de neus op de feiten: tegen 2050 wonen er 7 miljard mensen in steden. In 1960 waren er dat maar een half miljard. Die steden staan zo voor gigantische, grensoverschrijdende uitdagingen qua ecologische duurzaamheid, economische groei en demografische schokken. Dat los je niet op met stadsverfraaiing en city marketing.