emissies

TNO publiceert zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen. Deze rapporten zijn op 14 oktober 2016 openbaar gemaakt als bijlagen bij de "vierde overzichtsbrief dieselfraude” van de Staatssecretaris  van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt verslag gedaan van de voortgang van de acties van het Ministerie op het gebied van dieselgate en van de uitvoering van enkele moties van de Kamer op dit terrein.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer. Die toename hangt nauw samen met de economische en sociaal-demografische groeivooruitzichten op lange termijn en blijft niet zonder negatieve effecten op de wegcongestie en het milieu. Een zo goed mogelijk beheer van die evolutie lijkt bijgevolg belangrijk om die negatieve gevolgen te beperken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De landen van de Verenigde Naties zijn het eens geworden over een vermindering van de uitstoot van stoffen als zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen, ofwel fijnstof. Deze verontreinigingen komen onder meer door verkeer en veeteelt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr het gaat om het overschrijden van de jaarnorm voor stikstofdioxide. Er hangt ons een flinke boete van Europa boven het hoofd. In plaats van aan het probleem te werken hebben ze een heel dossier met "flankerende maatregelen" opgesteld, maar het allerbelangrijkste: het verminderen van dieselwagens staat er niet bij.

zie http://www.ademloos.be/nieuws/te-veel-stikstofdioxide-antwerpen

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2009 is de luchtverontreining door de transportsector afgenomen. Volgens het meest recente jaarrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over luchtverontreiniging door transport is het echter mogelijk dat deze afname slechts een tijdelijk gevolg is van de economische neergang. Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) is een instrument waarmee de effecten van transport op het milieu worden onderzocht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brandstoffen voor schepen moeten schoner. Dat vindt de Europese Commissie in haar strijd tegen luchtverontreiniging. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie i stelt voor het zwavelgehalte te verlagen.

De uitstoot van zwaveldioxide daalt dan met mogelijk 90 procent, aldus de commissie vrijdag in een verklaring. De uitstoot van fijne stofdeeltjes zou met 80 procent kunnen afnemen.

Het maximaal toelaatbare zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in kwetsbare gebieden als de Noordzee moet begin 2015 zijn teruggebracht van 1,5 naar 0,1 procent.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dear Paul Magnette,

I write to urge you and your government to block the attempt by some European countries to create loopholes on forestry in the global climate treaty under negotiation. Europe needs to play a bold leadership role to get the talks back on track, and our country should help lead. Please ensure that Europe supports honest and complete accounting of emissions from forestry and land use at the upcoming meeting in Tianjin, China. The world can’t afford accounting tricks -- what is needed is real, science-based climate action.

Sincerely,

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Europe to exceed air pollutant emission limits – NOx in particular

In 2010, around half of the European Union's Member States expect to miss one or more of the legal limits set by the National Emission Ceilings Directive. According to recent data compiled by the European Environment Agency (EEA), 11 countries expect to exceed their ceilings by significant amounts — some missing NOx targets by more than 40 %.