emissies

TNO publiceert zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen. Deze rapporten zijn op 14 oktober 2016 openbaar gemaakt als bijlagen bij de "vierde overzichtsbrief dieselfraude” van de Staatssecretaris  van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt verslag gedaan van de voortgang van de acties van het Ministerie op het gebied van dieselgate en van de uitvoering van enkele moties van de Kamer op dit terrein.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij ongewijzigd beleid tonen de transportvooruitzichten voor België tegen 2030 een aanzienlijke groei van het personen- en goederenvervoer. Die toename hangt nauw samen met de economische en sociaal-demografische groeivooruitzichten op lange termijn en blijft niet zonder negatieve effecten op de wegcongestie en het milieu. Een zo goed mogelijk beheer van die evolutie lijkt bijgevolg belangrijk om die negatieve gevolgen te beperken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr het gaat om het overschrijden van de jaarnorm voor stikstofdioxide. Er hangt ons een flinke boete van Europa boven het hoofd. In plaats van aan het probleem te werken hebben ze een heel dossier met "flankerende maatregelen" opgesteld, maar het allerbelangrijkste: het verminderen van dieselwagens staat er niet bij.

zie http://www.ademloos.be/nieuws/te-veel-stikstofdioxide-antwerpen

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2009 is de luchtverontreining door de transportsector afgenomen. Volgens het meest recente jaarrapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) over luchtverontreiniging door transport is het echter mogelijk dat deze afname slechts een tijdelijk gevolg is van de economische neergang. Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) is een instrument waarmee de effecten van transport op het milieu worden onderzocht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brandstoffen voor schepen moeten schoner. Dat vindt de Europese Commissie in haar strijd tegen luchtverontreiniging. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie i stelt voor het zwavelgehalte te verlagen.

De uitstoot van zwaveldioxide daalt dan met mogelijk 90 procent, aldus de commissie vrijdag in een verklaring. De uitstoot van fijne stofdeeltjes zou met 80 procent kunnen afnemen.

Het maximaal toelaatbare zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in kwetsbare gebieden als de Noordzee moet begin 2015 zijn teruggebracht van 1,5 naar 0,1 procent.