energie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dit schema toont dat de ecologische pijler, de aarde niet oneindig is. De  sociale pijler, de mensheid kan dus niet oneindig groeien zonder de grenzen van de aarde te overschrijden en niet alleen de aarde maar ook zichzelf te vernietigen en tenslotte de derde pijler de economie die ten dienste staat van de mens en niet omgekeerd zoals in ons huidige systeem al te vaak het geval is. Op deze manier kom je tot een evenwichtige en duurzame situatie en is de solidariteit met toekomstige generaties gewaarborgd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het PBL organiseert op dinsdag 19 april in de Cruise Terminal te Rotterdam de Ruimteconferentie 2011. Met internationale sprekers en een gevarieerd programma op het gebied van ruimte en leefomgeving: infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid, demografische krimp, wonen en wijken, de internationale concurrentiepositie van Nederland en nog veel meer

Infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid, demografische krimp, energie en ruimte, wonen en wijken, de concurrentiepositie van Nederland in Europa en meer.