enquete

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terecht merkt uw redacteur in Gazet van Antwerpen van 14 augustus op dat de enquête die zopas werd gehouden over het maatschappelijk draagvlak van het BAM-tracé door zowel de voor- als de tegenstanders gebruikt kan worden.

Maar wie durft dezelfde vragen te stellen over de Meccano of Ringland?

En is er geen verwarring tussen een maatschappelijk draagvlak voor een snelle oplossing en een maatschappelijk draagvlak voor het BAM-tracé?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Dienst Stadsobservatie van de stad Antwerpen bevraagt continu een staal van de inwoners naar hun mening op allerlei gebieden, van veiligheid tot vuiligheid, over mobiliteit.

Deze keer trok men de stoute schoenen aan en peilde men naar hoe de stadsinwoners staan tegenover het Dossier van het Decennium, Oosterweel.

Men deed dit aan de hand van vier vragen:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaming is over het algemeen meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan ruim 12 jaar geleden. Dat blijkt maandag uit een grootschalig onderzoek van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid in 2013. Ondanks de algemene dalende trend, is er wel meer geurhinder door het gebruik van houtkachels en haarden.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een op de drie Antwerpenaren vindt dat er een referendum moet komen over het BAM-tracé, zo blijkt uit een rondvraag van Gazet van Antwerpen. Dat zijn er ruim meer dan de 10 procent handtekeningen die nodig zijn om een volksraadpleging af te dwingen.

Nog uit de enquête blijkt dat de Antwerpenaren sterk verdeeld zijn over de keuze van de Vlaamse regering voor het BAM-tracé. Vier op de tien bevraagden willen dat de actiegroepen hun verzet staken, drie op de tien willen dat niet.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geen meerderheid voor beslissing Vlaamse regering

Op Valentijnsdag besliste de Vlaamse regering om de Antwerpse Ring te sluiten via het BAM-tracé. Veel liefde moet dat Valentijnsakkoord van de Antwerpenaren niet verwachten, zo blijkt uit een enquête die uw krant liet uitvoeren bij duizend Antwerpenaren in alle districten. Slechts een op de vijf denkt dat het tracé de problemen zal oplossen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er is in Antwerpen een draagvlak om een referendum te vragen over het BAM-tracé.

Dat is een van de opvallendste conclusies uit het onderzoek dat Gazet van Antwerpen liet uitvoeren. Het wantrouwen van de Antwerpenaar is groot en zal een rol spelen bij de verkiezingen op 25 mei.

Pages