E.ON

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft de aanvraag tot milieuverguning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven door E.ON geweigerd. Dat gebeurde nadat de energieproducent onvoldoende garanties kon voorleggen voor het opvangen van de milieu-impact. De bewuste steenkoolcentrale zou jaarlijks immers meer dan 6 miljoen ton CO2 uitstoten. Dat is het equivalent van drie miljoen auto’s.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er komt meer dan waarschijnlijk geen steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. De Duitse energiereus E.ON wilde een hoogtechnologische steenkoolcentrale bouwen aan de Scheldelaan, maar het provinciebestuur heeft de milieuvergunning geweigerd.

Volgens Rik Röttger van het provinciebestuur zou de lokale impact op het milieu te groot zijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

E.ON wil een grote kolencentrale bouwen in Berendrecht. De electriciteitscentrale zal moderne technologie gebruiken, maar desondanks toch jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 uitstoten,  oftewel 8% van de uitstoot van gans Vlaanderen.
Afgelopen week gaf federaal energie- en klimaat minister Magnette een uitbatingsvergunning voor het project.  Magnette en zijn medewerkers hadden geen tijd om ons te woord te staan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) vindt het "voorbarig" om de eventuele inplanting van een nieuwe steenkoolcentrale in Vlaanderen uit te sluiten. Ze geeft toe dat er daarvoor wel nog een reeks knelpunten resten, met name de problematiek van de verhoogde stikstofuitstoot. "Maar ik doe op vandaag voor niks een deur dicht", aldus Crevits.