Eric Corijn

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bart De Wever verrast. Uit de teksten kan je geen trendbreuk afleiden. En dat lijkt onverwacht. Het Antwerps bestuursakkoord ligt in het verlengde van het gevoerde beleid. Dat is zo bij een vergelijking met het Voor wat hoort wat-boek van Patrick Janssens als bij het sociaal activeringsbeleid van Monica De Coninck. Het nieuwe college lijkt goed te hebben overlegd met de administratie en de oude coalitiepartners behouden ongeveer dezelfde bevoegdheden. Ook daar ligt continuïteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

METROPOOL BRUSSEL: Aalst, Mechelen, Louvain-La-Neuve, Dendermonde, Asse en Vilvoorde worden 'banlieues' van Groot-Brussel, dat drie miljoen inwoners zal tellen Louis Tobback zal het wel niet graag horen, maar eigenlijk wordt (is) zijn Leuven een voorstad of 'banlieue' van Brussel. Net als Aalst, waar Louis-Paul Boon in 1943 zijn tijd vooruit was toen hij De voorstad groeit schreef. Geen schepen van Vlaamse Aangelegenheden die dat kan tegenhouden.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Prof. Eric Corrijn was een van onze "stersprekers" op de middagen van de democratie, "achter onze bache.
Hij analyseerde toen de evoluties in Vlaanderen én meer specifiek in Antwerpen, vanuit zijn kennis en inzichten als socioloog en urbanist. U vindt dit in onze video's .
Vanuit diezelfde achtergrond  analyseert hij nu het  verkiezingsresultaat van de NV-A in Vlaanderen en de situatie in Brussel, in een interview in De Wereld Morgen:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het tijdelijke hoofdkwartier van Ademloos en stRaten-generaal op de eerste verdieping van Café des Arts gaf professor Eric Corijn, medeauteur van "Mensen maken de stad’, een boeiende uiteenzetting over de toekomst van onze steden, en van Antwerpen in het bijzonder.

 

deel1: Eric Corijn over de stedelijke ontwikkeling in Antwerpen

 

deel2: Eric Corijn over de stad 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zet een park op de ring. Stem op een pro Meccano partij. Met deze tekst op een reuzengroot spandoek aan Café des Arts, voeren Ademloos en stRaten-generaal twee weken campagne voor de Meccanopartijen.

De verdieping boven Café des Arts op de hoek van de Frankrijklei en de Teniersplaats wordt het tijdelijke hoofdkwartier van de twee actiegroepen.

Er zullen voordrachten gegeven worden, debatten georganiseerd, ook concerten en andere evenementen komen aan bod.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen
Vandaag organiseert actiegroep stRaten-generaal haar Tunnelcongres. Thema: 'Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst'.

 

Het Tunnelcongres vindt na de middag plaats in het Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei 22 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Tussen 13 en 16.45u komen specialisten uit binnen- en buitenland aan het woord over uiteenlopende aspecten van mobiliteit in en rond de stad.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onzekerheid lijkt het codewoord van deze tijd. We maken ons zorgen over ons pensioen, over de onveiligheid op straat, over politiek. Pat Donnez wil 2012 met een schone lei beginnen. Samen met een team experts probeert hij onze angsten te temperen. Vandaag tekent hij met sociaal geograaf Eric Corijn een leefbaar toekomstplan uit voor onze steden.