Erik Grietens

Er is goed nieuws. De kans dat u een rijtje bomen naast uw gazon niet mag kappen omdat het door de regering als een kwetsbaar bos wordt beschouwd, is bijzonder klein. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) belooft in deze krant plechtig dat ze geen kleine groene percelen meer zal viseren in haar strijd om de bossen in Vlaanderen te behouden. Maar zal de nieuwe boskaart genoeg bossen beschermen? We schetsen de problemen in vier vragen.

1. WAAROM MOETEN WE BOSSEN BESCHERMEN?

Critici missen ambitie in plan Schauvliege voor ‘betonstop’ 

 

Hoe halen we de baksteen uit onze maag en redden we de open ruimte? Minister Schauvliege spiegelt een ‘betonstop’ voor tegen 2050. Weinig ambitieus, vinden critici. ‘Als we de burger mee willen krijgen, sluiten we best nu al territoriale pacten af’, vindt professor Georges Allaert.

 

Als iemand een bos kapt om woningen te bouwen of een bedrijf uit te breiden, moet dat gecompenseerd worden. In de praktijk worden er echter meer bomen gekapt dan opnieuw geplant. Een van de knelpunten is het tekort aan gronden om te bebossen. In Vlaanderen ligt nochtans een grote reserve aan bouwgronden, die we niet nodig hebben om de bevolkingsgroei op te vangen. Bond Beter Leefmilieu stelt daarom voor die woonuitbreidingsgebieden om te vormen tot bosuitbreidingsgebieden.


Erik Grietens is beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag besliste de Vlaamse regering  op voorstel van minister Crevits  om de Brusselse ring uit te breiden. Naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er  twee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Milieu- en mobiliteitsorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk duurzame Mobiliteit en Fietsersbond zijn uiterst teleurgesteld.  

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen is een grote luchtvervuiler, vooral de haven en het drukke verkeer in de stad zijn de boosdoeners. Dat blijkt uit de fijn stof metingen van dit jaar, die liggen tot drie keer hoger dan die van vorig jaar. Vlaanderen riskeert een fikse boete omdat het de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide niet haalt.

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken