Essers

De Raad van State schorst het ruimtelijk uitvoeringsplan voor uitbreiding van de transportfirma Essers in Genk. De Raad oordeelt dat de Vlaamse regering de Europese natuurwetgeving met de voeten heeft getreden. Europees beschermd leefgebied kan enkel op de schop als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Dat alternatief is er wel degelijk, een groot openbaar belang niet. 

Deze week leverden de gemeentebesturen van Genk en Zonhoven vergunningen af voor de omstreden kap van het Essersbos en de uitbreiding van het transportbedrijf. Meer dan 1.500 burgers dienden bezwaren in, maar die legden de overheden naast zich neer. Wij blijven vechten: samen met andere natuur- en milieuorganisaties gaat BBL in beroep tegen de bouw- en kapvergunning bij de provincie Limburg.

Einde Essersbos = einde natuurbeleid

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) trekken naar de Raad van State (RvS) om de omstreden beslissing van de Vlaamse regering over het Essersbos in Genk aan te vechten. Het transportbedrijf Essers wil het bos laten kappen om plaats te maken voor nieuwe magazijnen. De zaak bij de RvS zou door crowdfunding gefinancierd worden.

Pages