Europees Parlement

 

INTERVIEW ERIK JONNAERT (ACEA)

De Europese auto-industrie verzet zich tegen het voornemen van het Europees Parlement dat nieuwe auto’s in 2030 40 procent minder CO2 mogen uitstoten. Compleet onhaalbaar, zegt de sector. ‘Wat als ze over tien jaar komen zeggen dat elektrisch rijden toch niet zo groen is als werd gedacht?’

 

 

De auto-industrie heeft jarenlang onze gezondheid belaagd om toch maar krachtigere en duurdere auto’s te kunnen verkopen. Als de autofabrikanten de cijfers over de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) niet hadden gemanipuleerd, dan had die vervuiling bijna de helft lager gelegen en zou de lucht die we inademen opmerkelijk gezonder zijn geweest. Dat echt compenseren lukt natuurlijk niet meer. Dat u zoveel extra vervuilde lucht hebt ingeademd, is niet terug te draaien.

ANTWERPSE OMA PLEIT VOOR BETERE LUCHTKWALITEIT IN STAD 

De Antwerpse Leona Maes (75) heeft gisteren vijf minuten spreekrecht gekregen in het Europees Parlement. Ze vroeg aandacht voor de luchtkwaliteit in de stad. Dat ze met haar verzoekschrift om een verdere uitbreiding van het Antwerpse wegennet tegen te gaan, waarschijnlijk van een kale reis zal terugkomen, deert haar niet. "Burgers moeten voortdurend signalen geven dat ze bezorgd zijn over de gang van zaken."

'Straks zal een Antwerpse oma in het Europees parlement haar verzoekschrift verdedigen dat de verdere uitbreiding van het wegennet rond Antwerpen wil tegen gaan. Leona Maes is een van die vele burgers die zich zorgen maken over de belabberde luchtkwaliteit', schrijft Kathleen Van Brempt (SP.A). 'En Leona Maes heeft gelijk.'