Europees Parlement

ANTWERPSE OMA PLEIT VOOR BETERE LUCHTKWALITEIT IN STAD 

De Antwerpse Leona Maes (75) heeft gisteren vijf minuten spreekrecht gekregen in het Europees Parlement. Ze vroeg aandacht voor de luchtkwaliteit in de stad. Dat ze met haar verzoekschrift om een verdere uitbreiding van het Antwerpse wegennet tegen te gaan, waarschijnlijk van een kale reis zal terugkomen, deert haar niet. "Burgers moeten voortdurend signalen geven dat ze bezorgd zijn over de gang van zaken."

'Straks zal een Antwerpse oma in het Europees parlement haar verzoekschrift verdedigen dat de verdere uitbreiding van het wegennet rond Antwerpen wil tegen gaan. Leona Maes is een van die vele burgers die zich zorgen maken over de belabberde luchtkwaliteit', schrijft Kathleen Van Brempt (SP.A). 'En Leona Maes heeft gelijk.'