Europese Commissie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering hoopt dat de Europese Commissie 28 investeringen in mobiliteit, welzijn en energie financieel steunt. Ook Oosterweel staat op het verlanglijstje.

Van rusthuizen en sociale woningen tot havensluizen, van ringwegen en windmolens op zee tot de verhoging van de kustlijn en de Oosterweelverbinding. Allemaal staan ze op een lijst met investeringen die de Vlaamse regering aan de Europese Commissie heeft over gemaakt, in de hoop wat financiële steun te krijgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische overheden doen nog altijd te weinig om de uitstoot van fijn stof te verminderen.

De Europese Commissie zegt dat inwoners van Brussel, Vlaanderen (vooral Antwerpen en het Gentse havengebied) en Luik als negen jaar blootgesteld worden aan te veel fijn stof in de lucht. De Commissie vraagt de Vlaamse, Waalse, Brusselse en de federale regering om "vooruitziend, snel en doeltreffend te handelen om de periode van niet-naleving zo kort mogelijk te houden". Anders dreigt een doorverwijzing naar het Europees Hof en een mogelijke boete.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese Commissie heeft België donderdag een laatste waarschuwing gegeven over de uitstoot van fijn stof. De Commissie is van mening dat België al jarenlang onvoldoende inspanningen levert om de vervuiling te beperken en vraagt dringende maatregelen. Als die er niet komen, wordt ons land doorverwezen naar het Europees Hof. Dat kan zware boetes opleggen.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Milieu: Commissie verzoekt BELGIË luchtverontreiniging aan te pakken

De Europese Commissie maakt zich zorgen over het feit dat België de bevolking niet afdoende beschermt tegen vervuiling door fijn stof (PM10).

Deze kleine deeltjes zijn afkomstig van emissies door de industrie, het verkeer en de verwarming van woningen en kunnen astma, cardiovasculaire problemen, longkanker en vroegtijdige sterfte veroorzaken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brussel, 20 februari 2014 - Vandaag ondernam de Europese Commissie een nieuwe stap tegen België omdat ons land te weinig inspanningen levert om de uitstoot van fijn stof te beperken. We zitten daarmee in de laatste fase vooraleer België opnieuw doorverwezen wordt naar het Europees Hof voor de fijn stof problematiek. Als het zover komt riskeert België hoge boetes, zoals recent ook met de waterzuivering gebeurde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese Commissie heeft voor het eerst vertegenwoordigers van een succesvol burgerinitiatief ontvangen. De organisatoren van Right2Water schaarden bijna 1,7 miljoen burgers achter hun eis dat het recht op water en sanitaire voorzieningen een mensenrecht is en in Europese wetgeving gegarandeerd moet worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kwaliteit van de binnenlucht van meer dan 450 Vlaamse woningen is voor het eerst op grote schaal gemeten. De meetcampagne werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek in opdracht van het Departement Leefmilieu en duurde vijf jaar. Voor de meeste woningen werden geen 'problemen' gemeten voor de gezondheid van de bewoners. Er wordt geconcludeerd dat de richtwaarden uit het huidige Vlaams Binnenmilieubesluit in het algemeen behaald worden, maar bij twee belangrijke vaststellingen dient even stil gestaan te worden.
 

Pages