Europese Commissie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese Commissie zou een nieuwe aanbesteding eisen voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Dat meldt De Tijd. Volgens minister Hilde Crevits is er nog geen definitieve uitspraak van Europa.
Als er toch een nieuwe aanbesteding moet komen, betekent dit dat het bouwconsortium Noriant dat oorspronkelijk de bouwopdracht in de wacht sleepte, zware schadevergoedingen kan eisen. Bovendien zorgt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor verdere vertraging van het project. Normaal zouden de werken voor de Oosterweelverbinding in het najaar van 2016 van start gaan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese bijna-beslissing ontlokt veel reacties. Bij Voka vinden ze het belangrijk dat het BAM-tracé langs het Sportpaleis niet is afgeschoten door de Europese commissie. Dirk Van Mechelen wil dat de Antwerpse burgemeester De Wever het voortouw neemt. En bij bouwgroep Noriant hopen ze de Oosterweelwerken alsnog te mogen doen. Anders bereidt Noriant een grote schadeclaim voor.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De krant De Tijd berichtte donderdag op basis van Europese bronnen dat de Europese Commissie niet wil dat Noriant, dat de opdracht van het grote Oosterweelproject binnenhaalde, zomaar de Scheldetunnel mag bouwen. Europa eist een nieuwe aanbesteding voor het geamputeerde mobiliteitsplan rond Antwerpen. Volgens De Tijd is de Vlaamse regering op de hoogte van het negatieve advies. Een definitieve uitspraak is er nog niet.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister-president Kris Peeters zegt dat Europa nog "geen duidelijkheid heeft gegeven" rond de vraag van de Vlaamse regering of bouwconsortium Noriant een deel van de Oosterweelverbinding mag realiseren zonder nieuwe aanbesteding. Peeters bevestigt dat er informele contacten zijn geweest, maar dringt aan op een "finaal overleg met de Commissie om de resterende onduidelijkheden uit te klaren". .

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Grootschalige concentratiekaarten luchtkwaliteit zijn belangrijk voor milieurapportering en tal van luchtkwaliteitdossiers zoals het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie, de opmaak van zonegerichte actieplannen, MER-studies, overleg met federaties, sectoren en lokale besturen. Momenteel bestaan er verschillende modellen en technieken om dergelijke concentratiekaarten (PM10, PM2,5, NO2 en O3) en overschrijdingskaarten (PM10) aan te maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ten vroegste eind dit jaar spreekt de Europese Commissie zich uit over de aanmelding die de Vlaamse regering deed over het Oosterweelproject. Het Europese antwoord kan, zo hopen de actiecomités stRaten-generaal en Ademloos, een kans zijn om het BAM-tracé te schrappen, en "de politieke energie voortaan te investeren in een correcte, gedepolitiseerde omgang met alternatieven".

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In haar veelbesproken aanbevelingen tikt de Europese Commissie België op de vingers voor de broeikasgasemissies in de sector transport. Als we de cijfers onder de loep nemen, dan valt op dat het Vlaams klimaatbeleid nauwelijks effect heeft op de emissies  van het wegvervoer waarvoor het verantwoordelijk is. Nieuwe en meer doeltreffende maatregelen dringen zich dan ook op.

Pages