Europese Commissie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eens te meer stelt zich de vraag naar de draagwijdte van de beslissing van 23 september 2011 waarbij de Vlaamse Regering het advies  van de Europese Commissie inroept met de vraag of de bouwgroep Noriant de opdracht alvast gedeeltelijk mag uitvoeren? Christian Leysen en Jo Van Dierdonck analyseren de mogelijke draagwijdte van deze beslissing.

'Noch de schrik voor politiek gezichtsverlies, noch de onvermijdelijke opname van de verloren studiekosten (‘sunk costs’) in de reguliere begroting zijn een reden voor twee jaar extra immobilisme.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Nederlandse ingenieursbureau Grontmij gaat in opdracht van de BAM bestuderen of de Oosterweelverbinding wel haalbaar is. Het bedrijf zal de planning voor de werken op rechteroever bestuderen en de veiligheid van de tunnels aan het viaduct van Merksem. Ondernemersgroep Forum 2020 hekelt het feit dat de Vlaamse regering plannen blijft uitvoeren, terwijl er op de Europese commissie gewacht moet worden hoe het verder moet met de Oosterweel.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

UPDATED 16-05-2011

Vandaag besliste de Europese Commissie om België door te sturen naar het Europees Hof omdat de fijn stof normen in acht gebieden overschreden werden. Een eerdere aanvraag van België om uitstel te verkrijgen om de normen te halen, werd door de Europese Commissie afgewezen. De Commissie meent dat er in ons land onvoldoende maatregelen worden genomen om de fijn stof uitstoot onder controle te houden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Europese Commissie heeft woensdag beslist België voor het EU-Hof van Justitie te dagen omdat er in acht delen van het land nog steeds te veel fijn stof in de lucht zit.
Europese lidstaten moeten sinds 2005 zorgen dat het fijn stof in de lucht bepaalde grenswaarden niet te vaak overschrijdt. Fijn stof is immers schadelijk voor de gezondheid. In totaal mogen de normen niet meer dan 35 keer per kalenderjaar overschreden worden, maar op acht plaatsen in België blijft het fijn stof vaker pieken. De problemen doen zich in elk van de drie gewesten voor.

Pages