Europese norm

Het dieselschandaal dijt uit naar Europa. Ook de in Vorst geproduceerde Audi A1 is mogelijk uitgerust met software die uitstootwaarden opsmukt. Met bekentenissen van Skoda en Seat is het hele bedrijf nu aangetast. En ook modellen als de Open Zafira en de BMW X3 stoten een pak meer kankerverwekkende stikstofoxiden uit dan is toegestaan. Een op de vijf auto's in ons land komt van het VW-concern.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijnstof is een stille doder die meer aan banden moet worden gelegd. Om dat te bereiken moet Nederland meer inspanningen leveren om de Europese normen voor fijnstof te halen, stellen Ad van de Gevel en Charles Noussair. Minder uitstoten betekent vaak een rem op economische activiteit, maar die prijs is onze gezondheid wel waard.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een grootschalige Europese studie, gepubliceerd in het toonaangevende vakblad The Lancet, toont glashard aan dat de Europese normen voor fijn stof veel te zwak zijn om de gezondheid te beschermen. De norm zou meer dan de helft lager moeten liggen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Naast een drukke weg of in de buurt van een industrieterrein wonen doet het risico op vroegtijdig sterven enorm stijgen. Zo verliest een Belg dertien maanden van zijn leven door fijn stof. Zelfs als de overheid laat weten dat de lucht zuiver is, is er nog een groot risico op longkanker en hart- en vaatziekten. Want de Europese norm voor fijn stof beschermt ons nauwelijks, zo blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij is de algemene luchtkwaliteit de afgelopen twintig jaar betekenisvol verbeterd. Maar... ondanks alle plannen en maatregelen van de overheid om de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide terug te dringen, overschrijden we in Vlaanderen nochtans elk jaar de Europese normen.

De Europese richtlijn over de luchtkwaliteit legt voor fijn stof een grenswaarde op. Per kubieke meter mag er niet meer dan 50 microgram fijn stof in de lucht gedetecteerd worden. Die norm mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In België is dit jaar erg weinig fijn stof gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

De voorbije 13 jaar werd er in ons land nog nooit zo weinig fijn stof gemeten als in 2010. Vooral de uitstootcijfers van de industrie en het vrachtvervoer zijn laag. Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu is dit gedeeltelijk te danken aan de economische crisis.

Ook de inspanningen van de overheid en de burgers en de weersomstandigheden hebben een positief effect gehad.