Ferrarisbos

De Vlaamse regering moet in de nieuwe boskaart het Ferrarisbos in Wilrijk beschermen. Dat vinden ze althans toch in het district.

De districtsraad keurde unaniem een motie goed waarbij gevraagd wordt om het Ferrarisbos wél op te nemen in de nieuwe boskaart die Vlaams minister Schauvliege moet maken. Nu staat het bos dus niet op die lijst van meest kwetsbare bossen. In Wilrijk staat enkel de zone van Fort 6 daarop. 

De districtsraad vraagt de Vlaamse regering nu om in de opmaakt van een nieuwe boskaart het Ferrarisbos mee op te nemen. 

 

Tijd staat al twee jaar stil in Ferrarisbos

 Facebookbericht van Wouter Deprez doet discussie over gerooide bos opnieuw oplaaien 

Twee jaar nadat een groot deel van het eeuwenoude Ferrarisbos in Wilrijk gekapt werd, ligt het terrein er nog steeds onaangeroerd bij. Eigenaar H. Essers heeft nog steeds geen nieuwe huurder gevonden. “Het bos is dus helemaal voor niets gekapt”, klinkt het bij Natuurpunt.
 

Het Limburgse bedrijf Essers wil zijn vestiging aan de Transportlaan in Genk uitbreiden voor zijn logistieke activiteiten voor de farma-industrie. Daarvoor moeten wel 12 hectare natuur wijken. Natuurpunt Limburg, de Limburgse milieukoepel, een plaatselijk actiecomité en de vereniging Bos+ hebben bezwaar ingediend. Ze pikken het niet dat er waardevol gebied voor de bijl gaat dat deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000, de topnatuur die we van Europa moeten beschermen. Zij wijzen erop dat er voldoende industrieterreinen beschikbaar zijn in Genk en in de rest van Limburg.

Pages