festivals

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gemeenteraad buigt zich vanavond over verhuis Laundry Day en Summerfestival

Actiegroep Red De Middenvijver is klaar om juridische stappen te nemen tegen het voornemen van de stad om de festivals Laundry Day en Summerfestival naar Linkeroever te verhuizen. Vanavond ligt het convenant tussen de stad en Docking Station bvba ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Witsterblauwborst, Bosrietzanger en Tafeleend. Het zijn maar enkele namen van vogels die in de Middenvijver op Linkeroever hun nestje bouwen. Vogelkenner Willy Verschueren van Natuurpunt maakte dit jaar nog een vogelinventaris op. Maar hij is bang dat verschillende vogels hier zullen verdwijnen, als de twee festivals Laundry Day en Summerfestival naar de Middenvijver verhuizen.

 

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

sp.a en PVDA zijn tegen de verhuis van de festivals Laundry day en Summer festival naar het domein middenvijver op linkeroever. Ze zullen vanavond in de districsraad een negatief advies geven. Daarmee gaan ze in tegen het stadsbestuur dat al een akkoord heeft om de festivals te verhuizen van het Zuid naar de Middenvijver. Dat advies is niet bindend, maar toch hopen PVDA en sp.a dat het stadsbestuur rekening houdt met het nieuw locatieonderzoek.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

PVDA en sp.a, twee oppositiepartijen in de Antwerpse districtsraad, dienen vandaag moties in tegen de verhuis van de dancefestivals Laundry Day en Summerfestival naar de Middenvijver.

De plaatselijke actiegroep wacht intussen met eventuele acties tot de gemeenteraad er zich heeft over uitgesproken. Dat gebeurt op 22 september.