Fietsersbond

 

Fietsersbond mist doortastende maatregelen om ambitie waar te maken

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft de ambitie om van Antwerpen een echte fietsstad te maken. Dat blijkt uit onze eerste ontmoeting met de lijsttrekkers in Antwerpen. De fietsersbond ziet positieve elementen, maar mist echt doortastend beleid.

 

 

Het nieuwe Vlaamse decreet over basisbereikbaarheid schrapt het STOP-principe. Dat dreigt de positie van zwakke weggebruikers te ondergraven.

Eerst Stappers (voetgangers), dan Trappers (fietsers), dan Openbaar vervoer en pas daarna Personenwagens. Het STOP-principe, dat de verschillende weggebruikers een dalende prioriteit geeft, staat al jaren centraal in het Vlaamse mobiliteitsbeleid.

Vlaams fietsnetwerk  - 3.657 kilometer moet er nog komen, 4.444 kilometer aan vernieuwing toe

Vijf jaar geleden moest het af zijn. Maar het zal nog vijftig jaar duren voor het Vlaamse fietsroutenetwerk klaar is als we aan dit tempo blijven doordoen, zo berekende het Rekenhof. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) erkent het probleem. "Maar wij zijn maar verantwoordelijk voor een derde van het traject.”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kwam deze week met een aantal voorstellen om de mobiliteitsknoop te ontwarren, waaronder een slimme kilometerheffing. De maatregel versnelt de evolutie van het wagenpark naar nuluitstoot, gaat files tegen en compenseert de wegvallende inkomsten uit brandstofaccijnzen. Toch kan rekeningrijden pas een succes worden wanneer buitenlanders mee betalen en het aantal bedrijfswagens met tankkaart wordt afgebouwd.

De vervuiler betaalt

De fiets, het openbaar vervoer en de auto alleen gaan de mobiliteitsknoop niet ontwarren. Voor veel experts moeten de verschillende vervoersmethodes de handen in elkaar slaan, maar hoe realistisch is dat en wat zit er al in de pijplijn? Voor de vierde dag in deze reeks van de Week van de Mobiliteit richten we onze blik op de combinatiemobiliteit.

Pages